„IZVOARELE VIEŢII” ŞI NIMFELE DE LA MALUL MĂRII

            Pe 25.07.2009, sala „Grigorescu” de la Muzeul de Artă-Constanţa a patronat un eveniment al sufletelor sensibile, creatoare şi admiratoare de poezie şi pictură; lansarea volumului de poezie „Izvoarele Vieţii” şi Expoziţia de grafică a artistului plastic, d-na Nina Vizireanu.
Strălucirea şi eleganţa acestei întâlniri-poeţi şi public-a fost semnată de două nume de referinţă, poeta suceveană, Simina Silvia Şcladan, coordonator al volumului „Izvoarele Vieţii” care prin nobleţea-i ce o caracterizează a venit special cu întreaga familie:soţul-Sorin şi copiii-Andrei, Diana, Theofil şi a trăit emoţiile frumoase ale autorilor şi asistenţei…Atingerea parfumată a „nimfelor” de la malul mării, respectiv, poetele:Cristina Cărbune, Floarea Cărbune, Victoriţa Duţu , Georgeta Olteanu, Gabriela Petcu şi a Ninei Vizireanu( am respectat ordinea alfabetică din carte) s-a revărsat generos în sufletele întregii audienţe. Nina Vizireanu a strălucit în dubla ei postură de pictor şi organizator al evenimentului alături de poeta Gabriela Petcu- diafană şi eterică. Ambele „nimfe”au ştiut să armonizeze cu o perfecţiune dar şi dăruire de excepţie, de care numai artişii sunt capabili, muzica de fundal, expoziţia lucrărilor grafice, cărţi, flori, invitaţii pe care, în primul rând, le-au iscălit cu zâmbetul lor feminin, fermecător.
NIMFELE DE LA MALUL MĂRII:GABRIELA PETCU, NINA VIZIREANU, GEORGETA OLTEANU, SIMINA SILVIA ŞCLADAN, FLOAREA CĂRBUNE(RÂNDUL DIN SPATE, DE LA STÂNGA LA DREAPTA).ÎN FAŢĂ -VICTORIŢA DUŢU

Simina Silvia Şcladan a dat „startul” frumosului eveniment prin cuvântul de deschidere, „Gânduri regăsite prin Izvoarele Vieţii”. Domnia sa a făcut o frumoasă prezentare a antologiei „Izvoarele Vieţii” dar şi a celor 28 de poeţi adunaţi între coperţile antologiei , lăudând contribuţia deosebită a poetului Mihai Leonte din Moldova Nouă, iniţiatorul acestui ciclu de antologii dar şi efortul deosebit al tinerei artiste şi poete, A.C.Ghinescu care a trudit cu sârg pentru copertă şi videofilmul ce promovează cartea. Poeta s-a adresat publicului informându-l despre celelalte volume antologice, predecesoarele „Izvoarelor Vieţii”: „Spiralele Vieţii”,”Drumurile Vieţii” şi „Mirajele Vieţii”. După ce a citit poezia „Năvodul timpului”de Mihai Leonte, Simina Silvia Şcladan a încheiat cuvântul său cu:
” Vă doresc să străluciţi pe cerul idealurilor literare şi să vă bucuraţi de fiecare clipă în care numele voastre sunt rostite cu mândrie de cei dragi vouă.
LA MICROFON, VICTORIŢA DUŢU

Microfonul i-a fost înmânat Victoriţei Duţu , om de televiziune dar şi artist cunoscut, care a vorbit publicului cu naturaleţe , apoi a citit, cu un talent remarcabil, poezii din creaţia personală dar şi a altor colegi din „Antologie”. Poeta Victoriţa Duţu şi-a manifestat, făţiş, simpatia pentru creaţia celor doi îndrăgostiţi, Raluca Iordan şi A.C.Daroczi, din care a citit cu mare plăcere…
GABRIELA PETCU

Când i-a venit rândul la cuvânt, Gabriela Petcu i-a mulţumit poetei Simina Silvia Şcladan, căreia i-a dedicat o poezie deosebită, dar şi poetului Mihai Leonte, pe care îl consideră un maestru al versului, pentru încrederea şi şansa pe care i-au acordat-o de a-şi publica versurile în această antologie. Gabriela Petcu a citit din poeziile sale, ale dlui. Valeriu Cercel şi Mihai Leonte. Publicul a „gustat”, cu plăcere, umorul poetului Valeriu Cercel , umor ce „gâlgâie” în poezia :”Accident de măgar!”Foarte apreciată a fost şi poezia dlui M.Leonte:”În jocul de stele”!

Sfioasă şi diafană, poeta Georgeta Olteanu din jud.Giurgiu şi-a început cuvântul aducând mulţumiri calde, poetei Simina Silvia Şcladan care i-a descoperit poezia şi a îndemnat-o să scrie. În continuare, a făcut o sinteză a creaţiei poetelor, Floarea Cărbune şi Cristina Cărbune:
„Din „Izvoarele Vieţii” curg izvoare de frumuseţe, născute din trăirile poetice ale autorilor ce s-au întâlnit în acest volum antologic de poezie. Nu ne rămâne decât să ne oglindim, să ne scăldăm sufletul într-o lume atât de specială şi de frumoasă a poeziei.
Drumul vieţii de la izvor către vărsare şi revărsare, un drum cu inevitabile încercări, poticniri sau praguri este abordat într-o manieră gravă, solemnă şi tulburătoare în versurile d-nei Floarea Cărbune. „Drumul Vieţii” sau „Căile Vieţii” sunt pentru ea un leitmotiv, purificator dar şi tămăduitor şi, în egală măsură, mesianic pentru cititor. Este un drum al cunoaşterii, ce-mi aminteşte de emblematicul drum spre Santiago al lui P. Coelho. Pentru dna Floarea Cărbune viaţa şi dragostea se nasc inseparabile şi astfel rămân până la capăt…
Melosul interior curge adeseori printre versuri albe şi pauze emoţionale, surprinzător de natural, de spontan dar născător de fiori:
„Sunt un înger pe-acest Pământ
…rătăcit printre oameni.
Mi-e zborul frânt şi-mi caut „cărarea”
Ascunsă-n Infinit…”
La orizont se anunţă „Ploaia de Cristal”, „Cafeneaua tăcută”, un talent cert şi stabil, fiica ei Cristina Cărbune, care deşi atât de tânără, dovedeşte o maturitate şi o sensibilitate exacerbată în explorarea meandrelor propriului Spirit în căutarea Armoniei şi Echilibrului:
„Ploaia caldă din inima ta…
Lacrima ascunsă din palma mea,
Era acum, un fulg de nea…
Venise iarna şi ningea…în inima mea.”
Şi, fără teama de a greşi, parafrazând arhicunoscuta reflecţie, o identific pe Cristina Cărbune prin:”Caut, deci exist”!
În continuare a citit o poezie scrisă în limba franceză, poezie intitulată: ”Le lever du soleil” din creaţia proprie. A continuat cu „Înger rătăcit” de Floarea Cărbune , Ploaia de Cristal a Cristinei Cărbune şi „Un alt Univers” de M.Leonte.
A primit aplauze la „scenă” deschisă, ceea ce a emoţionat-o foarte mult.

       Poeta, Floarea Cărbune a început prin a mărturisi, publicului două secrete:
1-că este foarte emotivă!
2-că debutează alături de fiica sa, Cristina, stabilită în Japonia şi de prietena de-o viaţă, poeta Georgeta Olteanu.
Impresii despre scrisul poetei Georgeta Olteanu:
„ Am întâlnit în versurile d-nei Georgeta Olteanu o fluturare de aripi albe către înalt, o contopire cu Cerul, Pământul, Marea, o voluptate a redescoperirii Universului la noi dimensiuni, unitatea de măsură fiind trăirile emoţionale.
Bucuria, tristeţea, nostalgia, melancolia, iubirea împlinită sau neîmplinită răzbat dintre versuri până în sufletul cititorului, transmiţându-i acea stare de reverie, de reflecţie, de revenire asupra lecturii.
Sensibilă şi expresivă, explorează cu predilecţie Cosmosul- Luna, Soarele, Stelele, regăsindu-se aproape în fiecare poezie, însă nu ca piese de decor, ci puncte de reper ale trăirilor ei poetice:
„De la lună, de la soare,
De la stele, de la cer.
Am învăţat
Că pot să ofer
Lumină, căldură,
Speranţa de Înalt”.

Publicul a apreciat sinceritatea poetei şi a aplaudat.
„INVITAŢI SPECIALI” au fost, d-l. Mihai Leonte şi ceilalţi colegi-poeţi care au fost cu gândul şi inima alături de noi.
INVITAŢI DE ONOARE:
Au fost invitate personalităţi importante ale vieţii culturale din Constanţa, printre care:

Ana Ruse-membru al Uniunii Scriitorilor şi preşedinte al Filialei scriitorilor din DOBROGEA. Fragilă şi delicată a captat atenţia auditoriului prin profunda cunoaştere a creaţiilor din „Ciclul Vieţii”… Cât priveşte antologia, „Izvoarele Vieţii”, poeta a apreciat creaţiile, felicitându-i pe poeţi, deopotrivă şi arta grafică a Niculinei Vizireanu.

Amelia Magori-poetă sensibilă, dar şi femeie încântătoare, şi-a adus contribuţia în organizarea acestui eveniment deosebit, domnia sa numărându-se printre poeţii din volumul de debut,”Spiralele Vieţii”! Amelia Magori a felicitat autorii şi publicul pe care l-a încântat, citind două poezii personale, dedicate Ninei Vizireanu dar şi din creaţiile câtorva autori îndrăgiţi din „Izvoarele Vieţii”!
Adina Tulbure, creatoarea „Abecedarului Electronic”,  cât şi Adriana Nicolescu din Slobozia, au citit poezii din creaţiile autorilor favoriţi:Tania Roman, Virginia Popescu, A.C.Ghinescu, Mihai Leonte, Simina Silvia Şcladan, George Pena ş.a. Cele două invitate au ales, din proprie iniţiativă, poemele care le-au încântat sufletele.
ALEXIA BADEA ŞI POETA SIMINA SILVIA ŞCLADAN

Un moment deosebit a creat eleva de numai 8 ani, Alexia Badea , care a citit poezia „Bunica”… dedicată bunicuţei sale, poeta Floarea Cărbune.

Maturitatea şi candoarea copilăriei s-au împletit într-o caldă melodie dedicată poeţilor din „Izvoarele Vieţii”!

Invitatul de onoare, poetul C-tin Lămureanu , director la Editura „Nelinişti Metafizice”, a reuşit să reamintească, prin cuvântul său şi memoria deosebită, crâmpeie din creaţiile tuturor autorilor, apreciind, în mod deosebit, harul înnăscut al Niculinei Vizireanu,  ale cărei desene au însoţit aceste „volume ale prieteniei”.
NINA VIZIREANU ÎNCONJURATĂ DE ADMIRATOARE

În final, artista Niculina Vizireanu, îmbujorată de emoţii, a mulţumit invitaţilor de onoare, colegilor şi publicului pentru participarea la acest inedit eveniment din vara fierbinte a lui 2009. Artista a fost aplaudată şi îmbrăţişată cu dragoste. Astfel, în sală, s-au creat momente unice… în care Lumina gândului bun şi Prietenia sufletelor şi-au dat mâna la malul Mării Negre, pentru a crea clipe de neuitat în literatura română contemporană. Antologia, Izvoarele Vieţii”, s-a bucurat de o primire deosebită din partea publicului- cititor.
Sala a fost plină, evenimentul fiind anunţat în ziarul Telegraf din 25.07.09, la secţiunea:Cultură.

La eveniment au participat reprezentanţi ai presei şi televiziunii locale, prieteni şi rude ale autorilor.
La o privire fugară prin Antologia ce cuprinde 28 de poeţi, observi o grădină în care au răsărit şi înflorit poeţi de diferite vârste şi genuri diferite de poezie, ceea ce formează un mozaic plin de culoare şi muzică. Poeţii s-au bucurat de o primire caldă, învăluită în simpatie.
Un gest plin de nobleţe şi demn de consemnat este acela al d-nei Ileana Oprea din Constanţa, prietenă de pe ‘net cu poeta Floarea Cărbune.Ileana a venit la această lansare de carte din dragoste pentru poezie şi poeţi dar şi pentru a face cunoştinţă cu poeta, pe care n-o văzuse în realitate, şi a-i cere un autograf.

Emoții la temperaturi înalte au înveșmântat atmosfera de sărbătoare și au gravat pentru multă vreme încă, amintirea lansării ”Izvoarelor vieții”.
Felicitări poeţilor! Mulţumiri publicului!

Adina Tulbure şi Ileana Oprea aşteptând autografe…
Au consemnat: Georgeta Olteanu şi Floarea Cărbune
Foto:Alex Cărbune


Comentarii 59

Reclame

TOAMNA POEŢILOR

BUCUREŞTI-29.09.2012
LANSARE ALBUM DE ARTĂ: Floarea Cărbune „Alchimia frumosului în grafica şi pictura lui Mihai Cătrună”

E o zi superbă de toamnă, iar eu mă îndrept spre Bucureşti. Sunt însoţită de fiul meu, Alexandru, de ginerele, Iulian şi de Alexia, nepoţica mea iubită. Maşina rulează uşor pe autostrada nu de mult dată în folosinţă, iar la radio se cântă muzică frumoasă…Am emoţii! Azi-noapte nu m-am odihnit cum trebuie. Sunt o fire empatică şi senzitivă…cu un emoţional prea sensibil pentru maturitatea mea. Dar, deh…aceasta este „setarea” de Sus… M-am îmbrăcat în culori de toamnă, am şuviţe roşii precum frunzele arţarului japonez, am asortat toamna vieţii cu anotimpul toamnă… Ţinta noastră este Biblioteca Metropolitană (M.Sadoveanu), de pe str. Tache Ionescu unde va avea loc o importantă activitate. În sfârşit, am ajuns în Bucureşti, trecem pe lângă ASE, ocolim rondul şi…ratăm strada. Reuşim la doua încercare, ghidaţi fiind, prin telefon, de un domn foarte amabil, dl.Viorel Gongu. Of, Doamne, este aproape ora 11:00, ora la care trebuie să înceapă activitatea. Cobor din maşină, şi…intru în sala unde oamenii deja se adunaseră…Pe pereţi se aflau tablourile Victoriţei Duţu căreia îi mulţumesc şi pe această cale.

Nu am avut timp decât să-mi ocup locul destinat între doi domni drăguţi, dl. Ştefan-Lucian Mureşanu şi dl. Viorel Gongu, că… distinsa gazdă, dna Elisabeta Iosif („dirijorul” evenimentului) dă semnalul începerii activităţii. Încinsă de pe drum cum eram, dar şi inhibată de cei prezenţi în sală, am încercat să-mi prezint Albumul… m-am bâlbâit, am spus că am emoţii…mă rog, asistenţa a fost blândă şi a aplaudat…

Cu acest prilej am fost onorată cu o diplomă din partea revistei „Cetatea lui Bucur”: Ordinul „Ambasadorii Culturii”.

Aceasta s-a adăugat celorlalte diplome obţinute, de mine, în Japonia …despre care eu n-am vorbit încă:
– Marele Premiu la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea: „Album de artă”;
– Premiul Special la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea:”Jurnal de călătorie”;
– Premiul de popularitate la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea: „Poezie”;
– Premiul de popularitate la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012. secţiunea:”Proză”.

Ţin să subliniez faptul că sufletul meu s-a încărcat cu energie pozitivă, vibrând , la unison, cu toţi cei prezenţi acolo. În sală am zărit şi câţiva prieteni: Victoriţa Duţu, Elena Buică-Toronto, Delia Stăniloiu, Elena Armenescu, Vasilica Ilie, George Ioniţă, Constanţa Donosă-Bălaşa şi dl. Geo Călugăru.

Acum, când scriu sunt încă sub impresia emoţiilor generate de lansarea albumului. Nu pot însă a nu menţiona bucuria oferită de câţiva participanţi, care mi-au dedicat câteva rânduri sugestive, apreciative la adresa mea:
– Dl. Geo Călugăru a scris:
„Un tăciune şi un cărbune,
Spune, măi băiete, spune
Ce azi s-a întâmplat, pe bune:
Ne-a uimit doamna CĂRBUNE”

– Dl.Costel Ghiţă:
„Cine oare poate spune,
Cum se poate aşa-ntâmplare,
Să iasă dintr-un Cărbune
O aşa gingaşă Floare?!…”

– Dl. Viorel Gongu:
„Onorat de prilejul a o cunoaşte pe Floarea Cărbune. Emoţiile Doamnei mi s-au transmis alături de admiraţia pentru vibraţie.”
– Dl. Victor Gh. Stan:
„Doamna Floarea Cărbune-prin alchimia frumosului de petală poleită cu zborul înaltului a reuşit să continue legătura dintre două suflete de naţii dumnezeieşti-cea românească şi cea japoneză – Mulţumiri de inimă românească pentru tot ceea ce face luminos.
Cu prietenie,
Victor Gh. Stan

– Dna. Elena Armenescu:
„Aici eu descopăr în mine Universul
Un microunivers unic, rătăcitor, activ
Ce-l clatină doar visul şi dorul inventiv,
Iar, urii pătimaşe nu-i înţelege sensul.

Am lăsat la urmă comentariul unei doamne extraordinare căreia îi mulţumesc pentru onoarea acordată, dar şi pentru atenţia cu care m-a înconjurat. Este doamna Elisabeta Iosif:
„În alchimia frumosului
Intr-o zi de toamnă chihlimbarie, în care natura îşi are alchimiile sale, cartea scriitoarei Floarea Cărbune a adăugat simbolic întâlnirii noastre, aflată sub semnul denumit „Toamna poeţilor”, o anume aură. Cartea poartă şi semnificaţia albastrului, calea reveriei, dacă ne gândim să pornim de la imaginea pământului văzut de astronauţi, în care Terra apare în albastru, ca zâmbetul unui copil ce vede lumina prin ochii mamei sau ca cel al femeii care iubeşte şi împarte strălucirea sacralizată a azurului. Astfel, am recunoaşte că imaginarul albastru din picturile lui Mihai Cătrună , desfăşurat în acele „Câmpii Elizee”, încearcă să inunde cosmosul. Magie sau nu, cu bagheta poeziei Floarei Cărbune, pictura trece în vis. Sub imperiul albastrului, pictorul suprarealist, Mihai Cătrună face orice contur să ne zâmbească precum cerul în răsărit iar fiecare formă feminină să devină muzicală, evadând în nemărginire, dacă nu uităm, că albastrul este simbolic culoarea formelor, care se deschid spre infinit. Iar prin cuvântul metamorfozat al poetului, al cuvântului, de altfel, simţim şi sunetul muzical al poeziei culorii, cu nuanţe ce crezi că nu aparţin acestei lumi. Avem în faţa noastră o carte unicat, închinată frumuseţii feminine, care se naşte din albastrul unei alchimii ce ne duce în fantasticul artei. Autor Floarea Cărbune.
Elisabeta IOSIF
29 septembrie, 2012”

Dacă atmosfera a fost efervescentă, plină de emoţii şi culoare, aceasta s-a datorat unor domni de referinţă, în lumea literară, precum: Scriitorul şi criticul literar Emil Lungeanu-membru al U.S.R.; scriitorul Victor Gh. Stan-membru al U.S.R. ; criticul literar Florin Grigoroiu – membru al U.S.R.; Prof.Univ. Dr. Ştefan-Lucian Mureşanu- membru al U.S.R.; scriitorul-Viorel Gongu, dar, mai ales, preadistinsei doamne Elisabeta Iosif(celebră scriitoare)… care, plină de entuziasm tineresc, a electrizat întreaga asistenţă. Melodiile suave, interpretate la pian, cu dăruire şi talent, de doamna Maria Calleya, au completat fericit atmosfera poetică ce plutea deasupra tuturor.
La sfârşit, s-au făcut fotografii de grup şi s-au născut prietenii şi simpatii noi. Surprinsă, am observat cu regret, că timpul a zburat mult prea repede, dar am rămas, în suflet, cu imensa bucurie de a fi trăit, într-o zi superbă de toamnă, aceste clipe de graţie…


ULTIMA POEZIE DEDICATĂ LUI MIHAI CĂTRUNĂ:
Visul pictorului
Pictorul
Deşteptat în zorii lumii,
A dorit desăvârşirea,
Astfel, el pictă femeia,
Şi pe pânză trase linii
Adunând pe ea lumina
Unor sâni rotunzi şi grei.
Din apusuri ce-ntârzie,
Şi din tuşe-nfiorate
Prinde nimb şi întrupare
O splendoare străvezie…
Mihai Cătrună a spus:
„Am visat desăvârşirea…
Şi-am visat-o ca femeie”.

TOAMNA POEŢILOR-LANSARE ALBUM DE ARTĂ(FLOAREA CĂRBUNE)

Toamna poeţilor

BUCUREŞTI-29.09.2012
LANSARE ALBUM DE ARTĂ: Floarea Cărbune „Alchimia frumosului în grafica şi pictura lui Mihai Cătrună”

E o zi superbă de toamnă, iar eu mă îndrept spre Bucureşti. Sunt însoţită de fiul meu, Alexandru, de ginerele, Iulian şi de Alexia, nepoţica mea iubită. Maşina rulează uşor pe autostrada nu de mult dată în folosinţă, iar la radio se cântă muzică frumoasă…Am emoţii! Azi-noapte nu m-am odihnit cum trebuie. Sunt o fire empatică şi senzitivă…cu un emoţional prea sensibil pentru maturitatea mea. Dar, deh…aceasta este „setarea” de Sus… M-am îmbrăcat în culori de toamnă, am şuviţe roşii precum frunzele arţarului japonez, am asortat toamna vieţii cu anotimpul toamnă… Ţinta noastră este Biblioteca Metropolitană (M.Sadoveanu), de pe str. Tache Ionescu unde va avea loc o importantă activitate. În sfârşit, am ajuns în Bucureşti, trecem pe lângă ASE, ocolim rondul şi…ratăm strada. Reuşim la doua încercare, ghidaţi fiind, prin telefon, de un domn foarte amabil, dl.Viorel Gongu. Of, Doamne, este aproape ora 11:00, ora la care trebuie să înceapă activitatea. Cobor din maşină, şi…intru în sala unde oamenii deja se adunaseră…Pe pereţi se aflau tablourile Victoriţei Duţu căreia îi mulţumesc şi pe această cale.
1
Nu am avut timp decât să-mi ocup locul destinat între doi domni drăguţi, dl. Ştefan-Lucian Mureşanu şi dl. Viorel Gongu, că… distinsa gazdă, dna Elisabeta Iosif („dirijorul” evenimentului) dă semnalul începerii activităţii. Încinsă de pe drum cum eram, dar şi inhibată de cei prezenţi în sală, am încercat să-mi prezint Albumul… m-am bâlbâit, am spus că am emoţii…mă rog, asistenţa a fost blândă şi a aplaudat…
2
Cu acest prilej am fost onorată cu o diplomă din partea revistei „Cetatea lui Bucur”: Ordinul „Ambasadorii Culturii”.
3
Aceasta s-a adăugat celorlalte diplome obţinute, de mine, în Japonia …despre care eu n-am vorbit încă:
– Marele Premiu la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea: „Album de artă”;
– Premiul Special la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea:”Jurnal de călătorie”;
– Premiul de popularitate la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012, secţiunea: „Poezie”;
– Premiul de popularitate la Concursul internaţional „Art & Life”- Japonia, 2012. secţiunea:”Proză”.
Ţin să subliniez faptul că sufletul meu s-a încărcat cu energie pozitivă, vibrând , la unison, cu toţi cei prezenţi acolo. În sală am zărit şi câţiva prieteni: Victoriţa Duţu, Elena Buică-Toronto, Delia Stăniloiu, Elena Armenescu, Vasilica Ilie, George Ioniţă, Constanţa Donosă-Bălaşa şi dl. Geo Călugăru.
DUŢU...
Acum, când scriu sunt încă sub impresia emoţiilor generate de lansarea albumului. Nu pot însă a nu menţiona bucuria oferită de câţiva participanţi, care mi-au dedicat câteva rânduri sugestive, apreciative la adresa mea:
– Dl. Geo Călugăru a scris:
„Un tăciune şi un cărbune,
Spune, măi băiete, spune
Ce azi s-a întâmplat, pe bune:
Ne-a uimit doamna CĂRBUNE”
– Dl.Costel Ghiţă:
„Cine oare poate spune,
Cum se poate aşa-ntâmplare,
Să iasă dintr-un Cărbune
O aşa gingaşă Floare?!…”
– Dl. Viorel Gongu:
„Onorat de prilejul a o cunoaşte pe Floarea Cărbune. Emoţiile Doamnei mi s-au transmis alături de admiraţia pentru vibraţie.”
– Dl. Victor Gh. Stan:
„Doamna Floarea Cărbune-prin alchimia frumosului de petală poleită cu zborul înaltului a reuşit să continue legătura dintre două suflete de naţii dumnezeieşti-cea românească şi cea japoneză – Mulţumiri de inimă românească pentru tot ceea ce face luminos.
Cu prietenie,
Victor Gh. Stan
– Dna. Elena Armenescu:
„Aici eu descopăr în mine Universul
Un microunivers unic, rătăcitor, activ
Ce-l clatină doar visul şi dorul inventiv,
Iar, urii pătimaşe nu-i înţelege sensul.
Am lăsat la urmă comentariul unei doamne extraordinare căreia îi mulţumesc pentru onoarea acordată, dar şi pentru atenţia cu care m-a înconjurat. Este doamna Elisabeta Iosif:
„În alchimia frumosului
Intr-o zi de toamnă chihlimbarie, în care natura îşi are alchimiile sale, cartea scriitoarei Floarea Cărbune a adăugat simbolic întâlnirii noastre, aflată sub semnul denumit „Toamna poeţilor”, o anume aură. Cartea poartă şi semnificaţia albastrului, calea reveriei, dacă ne gândim să pornim de la imaginea pământului văzut de astronauţi, în care Terra apare în albastru, ca zâmbetul unui copil ce vede lumina prin ochii mamei sau ca cel al femeii care iubeşte şi împarte strălucirea sacralizată a azurului. Astfel, am recunoaşte că imaginarul albastru din picturile lui Mihai Cătrună , desfăşurat în acele „Câmpii Elizee”, încearcă să inunde cosmosul. Magie sau nu, cu bagheta poeziei Floarei Cărbune, pictura trece în vis. Sub imperiul albastrului, pictorul suprarealist, Mihai Cătrună face orice contur să ne zâmbească precum cerul în răsărit iar fiecare formă feminină să devină muzicală, evadând în nemărginire, dacă nu uităm, că albastrul este simbolic culoarea formelor, care se deschid spre infinit. Iar prin cuvântul metamorfozat al poetului, al cuvântului, de altfel, simţim şi sunetul muzical al poeziei culorii, cu nuanţe ce crezi că nu aparţin acestei lumi. Avem în faţa noastră o carte unicat, închinată frumuseţii feminine, care se naşte din albastrul unei alchimii ce ne duce în fantasticul artei. Autor Floarea Cărbune.
Elisabeta IOSIF
29 septembrie, 2012”
Dacă atmosfera a fost efervescentă, plină de emoţii şi culoare, aceasta s-a datorat unor domni de referinţă, în lumea literară, precum: Scriitorul şi criticul literar Emil Lungeanu-membru al U.S.R.; scriitorul Victor Gh. Stan-membru al U.S.R. ; criticul literar Florin Grigoroiu – membru al U.S.R.; Prof.Univ. Dr. Ştefan-Lucian Mureşanu- membru al U.S.R.; scriitorul-Viorel Gongu, dar, mai ales, preadistinsei doamne Elisabeta Iosif(celebră scriitoare)… care, plină de entuziasm tineresc, a electrizat întreaga asistenţă. Melodiile suave, interpretate la pian, cu dăruire şi talent, de doamna Maria Calleya, au completat fericit atmosfera poetică ce plutea deasupra tuturor.
La sfârşit, s-au făcut fotografii de grup şi s-au născut prietenii şi simpatii noi. Surprinsă, am observat cu regret, că timpul a zburat mult prea repede, dar am rămas, în suflet, cu imensa bucurie de a fi trăit, într-o zi superbă de toamnă, aceste clipe de graţie.
6

5

ULTIMA POEZIE DEDICATĂ LUI MIHAI CĂTRUNĂ:
Visul pictorului
Pictorul
Deşteptat în zorii lumii,
A dorit desăvârşirea,
Astfel, el pictă femeia,
Şi pe pânză trase linii
Adunând pe ea lumina
Unor sâni rotunzi şi grei.
Din apusuri ce-ntârzie,
Şi din tuşe-nfiorate
Prinde nimb şi întrupare
O splendoare străvezie…
Mihai Cătrună a spus:
„Am visat desăvârşirea…
Şi-am visat-o ca femeie”.
(Floarea Cărbune)

LANSARE DE CARTE LA PURANI DE VIDELE, JUD.TELEORMAN

TRIPLĂ LANSARE DE CARTE LA PURANI DE VIDELE


Sâmbătă, 11 iunie 2011.
Încărcată spiritual, în urma evenimentelor de la Bucureşti, mă îndrept cu emoţie şi bucurie către ţinutul natal. Maşina cu care ne deplasăm aleargă grăbită pe autostrada Bucureşti-Piteşti, după ce ne-am rătăcit prin localitatea Bolintin Deal.
De la Roata spre Poeni privesc fascinată Câmpia. De o parte şi de alta a şoselei, lanurile de grâu au căpătat culoarea aurului, spicele sunt gata de a-şi dărui comoara. La fel şi orzoaica! Ca un omagiu adus semănătorului, orzoaica şi-a înclinat spicul în semn de respect şi recunoştinţă faţă de truditor şi Câmpie.
Se apropie vremea secerişului… E luna lui Cireşar! Privesc cu dor şi admiraţie, Câmpia cu sânul roditor, şi mă gândesc cu emoţie la ziua de 13 iunie când, în zonă, se practică tradiţia ce poartă numele de „spălatul de picioare”. Zi în care, datorită unor coincidenţe sau…datorită Cerului, poate, la Purani va avea loc tripla lansare de carte şi acordarea diplomelor de premiere a celor doi copii din zonă dar şi a poetei Gheorghiţa Durlan, directoarea şcolii.

      De-a lungul drumului parcurs-în timp şi spaţiu-am imortalizat, cu ajutorul camerei, lanurile de grâu, orzoaică, florile sălbatice, sondele harnice ce extrag ţiţeiul din pântecul câmpiei, lacul străjuit de sălcii pletoase şi acoperit de linte, o pasăre albă plutind pe unda lui…Am ajuns la Poeni unde vom sta câteva zile, la nepoţii mei, Florea(Cercel) şi Mioara Burcea, pe strada Găzarului.
Şi, cum a doua zi era duminică, ne-am culcat devreme pentru că mâine, alături de nepoţica mea, Alexia Badea şi tatăl ei, Iulian, vom merge la casa părintească, casă ridicată de părinţii mei, Ion şi Elena Dumitrache (plecaţi la îngeri), casă în care locuiesc fraţii mei, Gheorghe Dumitrache şi Georgeta Iordache.
Duminică, 12 iunie 2011
Este Duminica a 8-a după Paşti, Duminica Rusaliilor…
În drumul spre casa părintească din Puranii de Jos, mă opresc la Puranii de Sus, unde fac o vizită familiei Romică şi Gheorghiţa Durlan. Nici nu ne-am aşezat bine la vorbă, că a apărut şi draga mea învăţătoare, Nina Durlan. Fiind moşii de vară, „draga mea” a venit cu coşniţa încărcată de bunătăţi…Mărturisesc, că am mâncat singură o farfurie plină cu orez fiert cu lapte. Şi, Doamne, ce bun a fost! Ce gust minunat, gustul copilăriei…Şi „draga învăţătoare”…m-a mângâiat cu atâtea cuvinte frumoase!


Sărut mâna, draga mea învăţătoare, NINA DURLAN!

De aici, am pornit mai departe. După biserica „Constantin şi Elena”, la distanţă mică …am fost nevoiţi să trecem printr-un portal, „tunelul timpului”, alcătuit din plopi bătrâni, umbroşi şi maiestuoşi ce străjuiesc şoseaua. Este o „trecere” iniţiatică pentru mine…trecerea de la maturitate la copilărie…pentru că redevin copilul de altădată.
La Puranii de Jos eram aşteptaţi de cei dragi. Se ştia de venirea noastră, astfel că am primit „împărţanie” de la Mirela Mihalache (fiul ei este premiat în „Universul poveştilor”).Mirela este copil al satului la fel ca şi mine. Acum locuieşte şi munceşte la Videle.
                                                                            (MIRELA MIHALACHE-VIDELE)

De peste drum, m-a chemat tuşa Titina (81 de ani) aşa că trec drumul şi-i fac o vizită. Tuşa Titina îşi aminteşte de vremea când eram copii şi ne spăla pe picioare alături de soacra sa, tuşa Dobra, moaşa satului. O întreb pe tuşa ce semnificaţie are tradiţia „spălatului de picioare”şi, dezarmant de sinceră, tuşa îmi răspunde:
– Nu ştiu maică, aşa l-am moştenit!
Spre amintire , am făcut o poză cu tuşa Titina şi fiul ei cel mare, Lucian Ene, venit şi el de la Bucureşti.

Ziua s-a încheiat frumos alături de fraţii mei…
Pe seară am plecat la Poeni, mâine va fi lansarea de carte

13.06.2011
E dimineaţă, îmi primenesc plămânii cu aerul încărcat de miresmele câmpului şi al crinilor înfloriţi la zi de sărbătoare …Plecăm spre Puranii de Sus după ce savurăm o cafea fierbinte şi înviorătoare. Pe drum, de la Poeni spre Purani, m-au cuprins emoţiile.
Ziua de azi este zi de sărbătoare legală, elevii şi profesorii sunt liberi. Şi totuşi…totuşi am găsit o sală plină cu elevi şi tineri profesori:)ra. Ene-prof. de Geografie, dra. Petrescu Patricia-prof. de Limba şi literatura română, dl. Tudor Mihai-prof. de Limba engleză şi dra. Vrăbiescu Nicoleta-prof. de Lb. franceză.
Am păşit cu emoţie, alături de dna Directoare Gheorghiţa Durlan, în sala încărcată de energie pozitivă, de flori şi de copii. De fapt, în Cabinetul de Limba şi literatura română unde, din fotografiile de pe pereţi, ne priveau scriitorii teleormăneni: M.Preda, Z.Stancu, dar şi M.Eminescu, I.L.Caragiale, I. Slavici ş.a.
1- CĂLĂTOARE ÎN ŢARA SOARELUI RĂSARE-AUTOR FLOAREA CĂRBUNE
În deschidere, „Zâna cu părul de aur” le vorbeşte celor prezenţi despre importanţa cărţilor în viaţa oamenilor, despre bucuria de a ne re-găsi unii în compania altora.
Profesoara şi poeta, a prezentat cartea mea,„Călătoare în Ţara Soarelui Răsare”, vorbind despre caracterul demn de admirat al japonezilor dar şi despre sistemul de învăţământ din Japonia, tematică dezbătură şi într-un Consiliu profesoral.
“FLOAREA CĂRBUNE – MESAGERA ŢĂRII SOARELUI RĂSARE
“Japonia este ţara marii armonii, a armoniei Prezentului cu Trecutul, a Modernului cu Tradiţionalul, a Cerului cu Pământul, a Materiei cu Spiritul, a Omului şi a Naturii, a Lotusului şi a Crizantemei”.
(Floarea Cărbune)
Floarea de cireş – SAKURA, se deschide special pentru noi!
Scriitoarea Floarea Cărbune, are meritul că pe unde păşeşte, lasă bucăţi din suflet şi se încarcă cu armonia locurilor prin care trece. Astfel, avem bucuria de a ne aduce şi a ne oferi din preaplinul sufletului ei, minunile unei ţări atât de frumoasă, atât de sofisticată şi miraculoasă, cum este Japonia. Citind jurnalele celor cinci călătorii ale autoarei, ai ocazia să te îmbogăţeşti nu numai cu date exacte, despre un tărâm al abundenţei, dar mai ales, vei cunoşte spiritul acestui popor.
“Mi-a fost dat să ajung în Ţara Soarelui Răsare respirându-i aerul, admirându-i cultura, adorându-i grădinile, adevărate opere de artă şi…de-ar fi numai atât, tot ar fi de-ajuns”.
Hana (Floarea), prin această carte, devine ghid într-o lume pe care mulţi dintre noi, nu vom avea posibilitatea să o cunoaştem real. Japonia se ataşează de suflet, ca o minune lăsată special să aducă lumină şi culoare, muzică sublimă, gest de prietenie, dorinţă nestăvilită de cunoaştere, de dragoste, de armonie. Vom iubi această ţară pe care autoarea Floarea Cărbune ne-o aduce cu multă dragoste prin paginile volumului prezent. Apoi, ne vom mira când ni se va face dor (!:) şi vom fi surprinşi să constatăm că doamna cu zâmbet de soare şi nume de floare, ne-a purtat cu atâta dibăcie în lumea acestei ţări minunate, încât vom avea senzaţia că noi, am mai trecut pe acolo….
Lectură plăcută! »
Gabriela Petcu
Redactor la ziarul “Curentul internaţional”

2- „UNIVERSUL POVEŞTILOR”- volum colectiv ce reuneşte texte scrise de 77 de copii premiaţi şi 18 scriitori maturi, ce au primit Diplome de excelenţă. Scrierile au fost adunate şi tehnoredactate, cu dragoste şi migală, de scriitoarea Simina Silvia Şcladan. Poveştile oglindesc fapte de viaţă, vise proiectate într-un Univers unde Binele învinge întotdeauna Răul. Parcurgând filele acestui volum de poveşti, cititorul se va trezi în faţa unor situaţii inedite, pe tărâmuri diferite, într-o lume a copiilor, Lumea unde totul este posibil. Printre cei care au contribuit la alcătuirea acestei antologii se numără:Georgeta Olteanu, Floarea Cărbune, Bombonica Curelciuc, Elia Davis, Gheorghiţa Durlan,Elisabeta Iosif, S.S.Şcladan, Maria Tirenescu, Titina Nica Ţene, Raveca Vlaşin ş.a
“Volumul ”Universul poveștilor”, coordonat de poeta Simina Silvia Șcladan
vine ca o continuare a volumului de poezii și cântece pentru copii ”Universul
bucuriei” din binecunoscuta colecție de carte: ”Cărți și ganduri în dar” și cuprinde
lucrările premiate de către revistele literare de referință ale Ligii Scriitorilor Români:
”Agora literară” din Cluj, ”Moldova literară” din Iași și ”Cetatea lui Bucur” din
București.
Efervescența creatoare a micilor autori a fost absolut convingătoare prin
originialitatea și acuratețea limbii române folosite. Cei 77 de câștigători, prin
maniera de abordare, prin talentul lor, au șlefuit armonia exterioară a poveștilor, au
emis judecăți de valoare educativă privind tâlcurile cifrate ale imaginarului adus pe
hârtie. În plus, o parte din micii autori și-au ilustrat scrierile cu desene sugestive.
Prefața acestei inedite cărți, este semnată de ilustrul președinte al Ligii
Scriitorilor Românii, domnul Alexandru Florin Țene.
Prin valoarea educativă, estetică și literară,”Universul poveștilor” constituie
o exemplară sursă de îmbogățire a minții și spiritului cititorului copil de pretutindeni.
Lectură plăcută!”
Autorii
3- “CREZ”-autor GHEORGHIŢA DURLAN
Pentru paricipanţii la eveniment a fost o surpriză prezentarea cărţii de poezie , „Crez” scrisă de poeta Durlan Gheorghiţa.
Delicată ca o zână din poveşti, poeta picură scânteieri diamantine în versurile pline de prospeţime, dar şi de reflecţii adânci. În poeziile sale susură viaţa în florile albe din livadă, în parfumul delicat al grădinii, deşi, pe cerul senin, se ivesc, uneori, şi umbre…Viaţa nu este numai zâmbet!
Pe calea poeziei, Gheorghiţa Durlan călătoreşte în timp şi spaţiu, punându-şi întrebări esenţiale privind oglinzile, umbra şi măştile de după care ne ascundem. În versuri pline de culoare, este evocată copilăria, sunt evocaţi părinţii şi bunicii, oamenii satului şi frumuseţea naturii înconjurătoare.
Gheorghiţa Durlan, pedagog şi părinte, îşi deschide sufletul exprimându-şi gândurile încărcate de iubire dar şi de reculegere şi compasiune în faţa morţii- poezia „Lili”:
„S-a rupt din bolta inimii mele-o stea
Şi sus, pe bolta cerului, s-a ridicat a ta!”
Natura ce o înconjoară, la fel şi oamenii, îi trezesc sentimente adânci. În vipia verii, fântâna câmpului potoleşte setea celui ce:
„Coboară ciutura-n adâncu-i răcoros
Scoţând spre soare elixirul valoros,
Pe care om şi cal îl simt că dă putere.”
(Fântâna câmpului)
Cartea de poeme cu titlul atât de sugestiv „Crez”, este un loc sacru, un loc de rugăciune şi de meditaţie, pentru momentele de introspecţie. Sentimentele cunosc lumini şi umbre, suişuri şi coborâşuri, ca şi viaţa. Poemele sunt şlefuite precum un diamant, lumina care izvorăşte din ele este caldă, blândă, într-o curgere lină ca şi „Anotimpurile vieţii.” Remarcabile sunt versurile ce caracterizează cele două jumătăţi complementare, „El, Ea!”:
„El, o stâncă,
Ea, un val
Ea, liană,
El stejar…”
Valoarea estetică a versurilor este dată de măiestria poetei de a sugera trăirile prin metafore originale. În spatele fiecărui poem se simte prezenţa îngerului păzitor venit din copilărie, dar şi vocea raţiunii, glasul materiei, aflată într-o continuă metamorfoză. Versurile pline de expresivitate scăldate în roua dimineţii, impresionează adânc, prin prospeţime şi puritate.
„Perfectă operă a Domnului,”
Deşi poeziile sunt uşor de citit, dincolo de aparenţe se ascunde o lume de sentimente tulburătoare şi de reflecţii asupra vieţii. Sufletul poetei este cald, neliniştit dar de o mare puritate-suflet de copil. Cititorul se poate regăsi în curcubeul de simţiri reflectate de seninul cerului interior, îndemn la purificare şi regăsirea frumosului din Sine(E-ul superior al fiecăruia). Poezia seamănă cu poeta, fragilă, sensibilă, generoasă şi plină de iubire şi înţelepciune. Poeta îşi prezintă treptele vieţii cu seninătate iar versurile sale se infiltrează lin în inima cititorului.
În încheierea acestui frumos eveniment s-au înmânat Diplomele celor doi copii premiaţi: Drăgan Diana Florentina şi Mihalache Felix Alexandru cât şi Diploma de excelenţă, scriitoarei Gheorghiţa Durlan.
La sfârşit s-au făcut fotografii urmate de îmbrăţişări de rămas bun. Ne-am despărţit cu promisiunea ca la anul ne vom revedea în cadrul altui eveniment literar-cultural.

La revedere… ţinut natal şi voi oameni dragi!
P.S. Grafica afişului a fost executată de artistul Mihai Cătruna
Floarea Cărbune
VIZIONARE PLĂCUTĂ

S-A ÎNTÂMPLAT UN LUCRU MINUNAT!

IMPRESII ALE POETEI GEORGETA  OLTEANU VIS-A-VIS DE DUBLA LANSARE A CĂRŢILOR, „RĂDĂCINI ŞI „ANCESTRALE CHEMĂRI”


COPERTELE -GRAFICIAN, MIHAI CĂTRUNA


S-a întâmplat un lucru minunat într-un sat! Da, într-un sat, în Purani de Videle, Jud.Teleorman.
Pe 11 iunie 2010 am avut onoarea şi bucuria de a participa la o dublă lansare de carte   a prozatoarei şi poetei, d-na Floarea Cărbune, a volumului în proză „Rădăcini” şi a volumului de versuri „Ancestrale chemări”. Mai exact lansarea de carte a avut loc la cele două şcoli din Puranii de Jos şi Puranii de Sus, evenimentul fiind încorporat în desfăşurarea festivităţii de sfârşit de an şcolar.

La acest eveniment inedit, a participat şi „bardul poeziei Vlăscene” d-l. George Pena care a onorat asistenţa prin lectură selectivă din scrierile autoarei, fiind răsplătit cu sincere aplauze.

EU ŞI ALEXIA

GEORGETA OLTEANU, EU ŞI D-NA DIRECTOARE GHEORGHIŢA DURLAN

Dedicaţii unei perle sclipitoare

Aripa de vulturiţă
(Cu prietenie)
Am stăbătut
Un drum lung, un urcuş,
O viaţă s-a scurs pân-am ajuns
La himerica poartă, cea de sus.
Aici,când am intrat,
Un aer răcoros m-a-ntâmpinat.
O aripă de vultur,
De fapt de vulturiţă,
M-a invitat
Să-i zbor alături.
O aripă, o luminiţă…
Era real sau ireal ?
Mă întrebam…
Dar cale de întors, nu mai aveam,
De coborât nu mai puteam.
Atunci privirile le-am ridicat,
Cu aripa de vulturiţă am zburat,
Şi am zburat, şi am zburat…
Spre alt tărâm, spre altă lume,
Senină, albastră dimensiune.
Uimită am fost
Când alte aripi, în zbor celest
Mi s-au alăturat în univers.
Apoi am înţeles
Că aripa de vulturiţă,
Cu ancestrala ei credinţă,
Mă binecuvânta
Şi mă purta în lumea sa.

Poeta, Georgeta Olteanu
Tomuleşti, jud.Giurgiu

Visul

 

DUBLĂ LANSARE DE CARTE LA PURANI DE VIDELE…

Volumele: „RĂDĂCINI” şi „ANCESTRALE CHEMĂRI”!


Vineri, 11 iunie-2010, într-o blândă zi de vară, a avut loc lansarea a două cărţi, romanul „Rădăcini” şi volumul de poezie „Ancestrale chemări”în localitatea natală – Comuna Purani.

Lansarea cărţilor s-a făcut la cele două şcoli din localitate:
-la Şcoala cu clasele I-IV din Puranii de jos
şi

-la Şcoala cu clasele I-VIII din Puranii de Sus.

Gazda noastră primitoare a fost d-na directoare Durlan Gheorghiţa , o zână de femeie care mi-a fermecat învitaţii: poeta Georgeta Olteanu şi poetul George Pena.

La Puranii de jos am participat la serbarea de sfârşit de an. Copiii ne-au cântat şi încântat cu glasurile lor de îngeri. Special, pentru noi, au venit şi copiii de la grădiniţă deşi luaseră vacanţă înaintea şcolarilor. Şi îngerii de la Grădiniţă ne-au încântat cu interpretarea unor frumoase cântece însoţite de sunetele melodioase ale chitarei din ale cărei strune vrăjite d-na educatoare crea armonii fermecătoare. La sfârşitul serbării au vorbit invitaţii mei, d-na Georgeta Olteanu iar d-nul George Pena, printre altele, le-a şi recitat copiilor o poezie frumoasă:

N-O SĂ MĂ SUPĂR…

N-o să mă supăr niciodată pe voi
că staţi în faţă şi eu înapoi,
ori că prietenii din biografia mea,
poartă pe umeri epoleţi mai de soi.

N-o să mă supăr niciodată pe mine,
că locul meu s-a ocupat…
Când liniştea mă bântuie bine,
admir plăsmuirea mea de bărbat;

şi n-o să mă supăr niciodată pe voi,
că staţi în faţă, şi eu înapoi…

-la Şcoala cu clasele I-VIII ne-a întâmpinat aceeaşi atmosferă de suflet cu multe flori, coroniţe pentru premianţi dar, mai ales, părinţii şi elevii cărora, de emoţie, le străluceau ochii precum luceferii.
După ce am fost prezentaţi de „zâna”- directoare, le-am spus celor din sală, completând spusele d-nei Directoare, precum că aparţin locului pe care îl port în inimă şi, pe timpuri, mi se spunea Florica Dumitrache, fiind fata lui Ion al lui Codreanu. Din dragoste pentru loc şi localnici am venit la ei să-mi lansez cărţile.

Elevii ne-au încântat cu frumoase recitări de poezie şi teatru. Câţiva elevi(băieţi şi fete) au interpretat trei schiţe de-ale lui Caragiale. După atâtea bucurii oferite de elevi, s-a făcut o pauză în care le-am spus, părinţilor prezenţi şi elevilor că am aflat şi eu încă de la Constanţa, de tragedia tânărului de 18 ani,Tudor Cosmin, pentru care am scris o poezie în care mi-am exprimat compasiunea.
Am citit poezia compusă de mine:

TUDOR COSMIN – floare scuturată…

De ce e Cerul
Atâta de aproape?
Eşti tu în Rai
Şi lângă tine, noi?!

Nu am ştiut
Când luntrea ţi-a pornit pe ape
Condusă de Caron
Spre tărâmul celălalt
Căci prea rapidă fu plecarea ta…

Tu ne priveşti
Cu dragoste şi compasiune
De dincolo,
Noi nu-ţi auzim vocea
Şi nici nu te zărim
Dar eşti în inimile noastre
Şi cu toţii te iubim.

Fosta-i un bujor înflorit
Dar soarta nu te-a ocolit
Pentru că Viaţa şi Moartea
Surori sunt şi merg mână-n mână.
În bucurii există suferinţă
Şi-n suferinţă-bucurii- ecou
Al Lumii întregi…Ecou.

Într-un colţ de rai frumos
Ţi-ai găsit un loc umbros.
Şi când dorul te va topi
La ai tăi, cu dragoste vei veni.
Să-i mângâi în vis, duios
Chiar de nu te vor simţi.

Le-am mărturisit consătenilor mei că, şi prin această poezie trăiesc bucuriile şi tristeţile lor chiar la distanţă fiind. Am văzut lacrimi în ochii copiilor şi al părinţilor.
Dragi prieteni e o mică expunere a ceea ce a fost…Aştept să mi se decanteze emoţiile pentru că, pe 11.06. 2010 am fost ca în transă… Mai ales că m-am întâlnit şi cu fosta, draga mea, Învăţătoare.

RĂDĂCINI

Am încercat să evoc în pagini de carte un fragment de viaţă dintr-o epocă- amintirile unui copil, să descriu peisaje şi tablouri în care se mişcă şi trăiesc personajele ce prind viaţă. Eu le văd cu ochii minţii şi, pentru mine, cartea este vie….Acţiunea se petrece într-un sat de câmpie, localitatea Purani divizată în Puranii de Sus şi Puranii de Jos. Un loc de basm pe care l-am purtat cu mine oriunde m-au purtat paşii vieţii. Pot spune că am creat un arc peste timp unind Trecutul-copilăria mea cu Prezentul – statutul meu de familistă având copii şi nepoţi. Ca urmare, trecutul-amintirile din copilărie şi personajele de atunci îşi dau mâna cu prezentul, copiii şi nepoţii mei. Puntea de legătură sunt eu, o punte ce se întinde deasupra abisului. Astfel acţiunea romanului se mişcă înainte şi înapoi…între trecut şi prezent făcând ca, în inima mea să nu mai existe diferenţe de timp. La mine există doar Prezentul…

„ANCESTRALE CHEMĂRI”

Este o carte concepută în 5 capitole:
1. Petale de iubire
2. Ancestrale chemări
3. Thalassa! Thalassa!
4. Licoare magică, Iubirea
5. Nelinişti metafizice
Am vrut să descriu stadiile prin care trece fiinţa umană(asemănătoare fluturelui), metamorfoza”, implicit eu…
Metamorfoza

Mi se schimbă viaţa?
Sau
Eu îmi schimb percepţiile?!
E drept, nu mă mai grăbesc,
Agale merg, admirând tot ce întâlnesc
Pe Cale…
Când Soarele apune,
Apropierea Nopţii
Nu mă mai înspăimântă ca altădată,
Când teama de coşmaruri
Mă ţinea trează până în zori.
Stau în vârful Copacului Lumii,
Arborele Vieţii
Privind cu claritate
Tot ceea ce mi se înfăţişează.

Rând pe rând, visele mele
Au devenit realitate,
Unul câte unul.
Timpul nu mai este stăvilar,
Ci aripă cutezătoare în zbor.
Viaţa mea s-a schimbat,
Dând sens efemerei mele existenţe.
………………………

Când privesc în jur
Mă simt ca în Rai…
Am descoperit sensul iubirii.
Să-l descriu în cuvinte,
Nu am grai,
Dar, privindu-mi ochii,
Vei înţelege:
Iubirea se scaldă în ei,
În irişii mei de smarald!
Floarea Cărbune
P.S.-Premianţii de la cele două şcoli (clasele I-VIII) au primit ca premii, cărţile donate de mine.
PRIMARUL LOCALITĂŢII PURANI NU S-A IMPLICAT!