PRAYER FOR JAPAN- REMEMBER

A REMEMBER FOR MY JAPANESE FRIENDS!

Japan_240-animated-flag-gifs

PRAYER FOR JAPAN
Motto
In the dungeon of darkness,
The white cherry flower –
A paper lantern by night.
Father,
We kneel before thee
And humbly we pray
Give us courage to endure
All that we are given
To learn about …

With humility, we ask Thee,
to give relief and hope
to all those too much tested these days,
insecure and full of anguish (hatred)
.
We pray for Japan and its people
for which we have love and compassion
We pray for all those who, like us,
have heavy hearts, and shed tears
for their loved ones who are in the prison of Darkness.

Have mercy on us all, O Lord!
give your ear and listen to our prayers …
You can make light banish darkness
from the lives of all of us
soothe our souls and comfort our foreheads,
because we are quite afraid
of everything that is happening on Earth.

We learn from our mistakes, Father
We learn to be kind and tolerant
and appreciate the friendship
among all people of the Earth
for love between people
is the essence of life …

Spring has come,
from Fuji-san, the sacred mountain,
a renewing breeze is blowing.
Cherry trees have blossomed!
ethereal and diaphanous cherry blossoms
are the symbol of rebirth,
For the spirit of samurais
never dies ……

Just like the immortal bird Phoenix
So will the kingdom of the Rising Sun be reborn
and wounds and pain will be forgotten,
The sky will be serene again,
the ocean will gently bathe the archipelago.

Out of flames and smoke, the glorious and dignified
the Japanese people will rise!
We love you, Japan!
Sayonara, Japan!
Autor: Floarea Carbune

Rugă pentru Japonia

Motto:
În temniţa întunericului,
Floarea albă de cireş-
Lampion în noapte.

Tată,
Îngenunchem în faţa Ta
Şi cu smerenie ne rugăm
Să ne dai curajul de a îndura
Toate câte ne sunt date
Spre învăţătură…
Cu umilinţă, ne adresăm Ţie,
să aduci alinare şi speranţă
celor prea greu încercaţi în aceste timpuri
nesigure şi pline de zbucium(ură).

Ne rugăm pentru Japonia şi poporul ei
pentru care avem iubire şi compasiune,
ne rugăm pentru toţi cei care, ca şi noi,
au inimile tulburate şi varsă lacrimi
pentru cei dragi, aflaţi în temniţa Întunericului.

Ai milă de toţi, Doamne!
apleacă-ţi urechea şi ascultă ruga noastră…
Tu poţi face ca Lumina să alunge Întunericul
din vieţile noastre, ale tuturor,
alină-ne sufletele şi ne mângâie frunţile,
căci tare suntem înfricoşaţi
de tot ceea ce se întâmplă pe Pământ.

Învăţăm din greşeli, Tată,
învăţăm a fi buni şi toleranţi
şi apreciem dragostea şi prietenia
între toţi locuitorii pământului,
căci iubirea între oameni
este esenţa vieţii…

A venit Primăvara!
dinspre Fuji-san, muntele sacru,
adie briza reînnoirii.
au înflorit cireşii!
eterica şi diafana floare de cireş
este simbolul renaşterii,
pentru că spiritul samurailor
nu moare niciodată…

Precum nemuritoarea pasăre Phoenix,
va renaşte şi Împărăţia Soarelui Răsare,
iar rănile şi durerile vor fi uitate,
cerul va fi iarăşi limpede,
oceanul va scălda blând arhipelagul.

Din flăcări şi fum, glorios şi demn,
Se va ridica poporul japonez!
Te iubim, Japonia!
Sayonara, Japan!

Floarea Cărbune

Versuri: Floarea Cărbune

Muzică: BMFyc

Sursă poze: Google


11.03.2011

Japonia