MONUMENTE ISTORICE-CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ duminică, 17 august 2014 la 07:03

MONUMENTE ISTORICE
Biserici şi Mânăstiri
Icoane

Surreal graphics

Catedrala Arhiepiscopală Galați

Mânăstirea Dragomirna

Moto: „Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor.”(Sf. Augustin)

Nu există creştin care să viziteze o biserică şi să nu aprindă lumânări la icoanele de pe pereţi. Acestea sunt gesturi care exprimă credinţa, iubirea, speranţa.
De ce icoane? Creştinismul este religia imaginii, icoana şi a Cuvântului întrupat, Iisus. Iisus Hristos s-a adresat umanităţii solicitând întreaga făptură a omului… în a-l recepta. Astfel, inima, văzul, pipăitul, auzul, raţiunea au conlucrat la receptarea adevărului. Apostolii au propovăduit Adevărul pe care l-au văzut cu ochii lor, l-au auzit prin Cuvânt şi l-au pipăit prin atingerea rănilor. Cu alte cuvinte, l-au contemplat în toată frumuseţea Cuvântului vieţii după cum scris Sf. Apostol Ioan:
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce au privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii aceea vă vestim. Şi viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă”(Întâia Epistolă Sobornicească a sfântului Apostol Ioan 1, 1-2). De aceea în mesajul pe care creştinismul îl dă lumii, alături de Cuvântul auzit şi înţeles stă şi imaginea, chipul celui care rostea adevărul din care iradia puterea tămăduitoare, Iisus. Sfântul Evanghelist Luca, medic şi pictor, a înfăţişat adevărul „despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului”(Sfânta Evanghelie cea după Luca1, 1-2).

ICOANĂ


Icoana este un obiect de cult, operă de artă şi „fereastră spre absolut”(M. Quenot). „Icoana este totodată o mărturisire de credinţă prin intermediul artei sacre”(Pr. Dr. V. Răducă).
„Nici pur estetică, nici pur spirituală, frumuseţea icoanei e interioară şi are izvorul în arhetipul(modelul) ei. Desigur, această frumuseţe scapă simplului estetician, căci descoperirea esenţei profunde a icoanei solicită celui ce o contemplă o iluminare interioară. Acesta trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu însuşi(Ioan 1,9 şi 8,12) ca să perceapă cu privirea curăţită de patimi, lumina taborică transfigurând materia.”(M. Quenot).

Biserica Sf. Nicolae Brăila/ grafică în peniță
autor: Constanța Abalașei-Donosă

Floarea Cărbune
POZELE SUNT DEFORMATE ÎNTRUCÂT AM FOST NEVOITĂ SĂ LE MĂRESC…CA SĂ LE POT DESCĂRCA. ÎMI CER SCUZE.

Reclame

MONUMENTELE ISTORICE, URME ALE UNUI TRECUT GLORIOS…

MONUMENTE ISTORICE
Biserici şi Mânăstiri
Icoane

 

 

Moto: „Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor.”(Sf. Augustin)
Nu există creştin care să viziteze o biserică şi să nu aprindă lumânări la icoanele de pe pereţi. Acestea sunt gesturi care exprimă credinţa, iubirea, speranţa.
De ce icoane? Creştinismul este religia imaginii, icoana şi a Cuvântului întrupat, Iisus. Iisus Hristos s-a adresat umanităţii solicitând întreaga făptură a omului… în a-l recepta. Astfel, inima, văzul, pipăitul, auzul, raţiunea au conlucrat la receptarea adevărului. Apostolii au propovăduit Adevărul pe care l-au văzut cu ochii lor, l-au auzit prin Cuvânt şi l-au pipăit prin atingerea rănilor. Cu alte cuvinte, l-au contemplat în toată frumuseţea Cuvântului vieţii după cum scris Sf. Apostol Ioan:

 

10048_10151452873989565_1345628474_n
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce au privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii aceea vă vestim. Şi viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă”(Întâia Epistolă Sobornicească a sfântului Apostol Ioan 1, 1-2). De aceea în mesajul pe care creştinismul îl dă lumii, alături de Cuvântul auzit şi înţeles stă şi imaginea, chipul celui care rostea adevărul din care iradia puterea tămăduitoare, Iisus. Sfântul Evanghelist Luca, medic şi pictor, a înfăţişat adevărul „despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului”(Sfânta Evanghelie cea după Luca1, 1-2).

ICOANELE

602023_10151456356689565_872946411_n
       Icoana este un obiect de cult, operă de artă şi „fereastră spre absolut”(M. Quenot). „Icoana este totodată o mărturisire de credinţă prin intermediul artei sacre”(Pr. Dr. V. Răducă).
„Nici pur estetică, nici pur spirituală, frumuseţea icoanei e interioară şi are izvorul în arhetipul(modelul) ei. Desigur, această frumuseţe scapă simplului estetician, căci descoperirea esenţei profunde a icoanei solicită celui ce o contemplă o iluminare interioară. Acesta trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu însuşi(Ioan 1,9 şi 8,12) ca să perceapă cu privirea curăţită de patimi, lumina taborică transfigurând materia.”(M. Quenot).

A consemnat,

Floarea Cărbune

CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ-ALBUM DE ARTĂ

9002017II-ARGUMENT

În acest al doilea deceniu al mileniului în care trăim, există un soi de călători ce „cutreieră” neobosiţi lumea în lung şi lat. Ei se numesc internauţi. Un astfel de „călător” sunt şi eu. Acum trei ani, într-una din „expediţii”, am descoperit o pagină de blog „Peniţa şi penelul”, care m-a impresionat puternic. Acel moment, mi-a satisfăcut nevoia de frumos şi armonie. Curioasă, am început cercetările pentru a descoperi posesorul acelor pagini ce-mi puneau la îndemână tablouri, acuarele şi desene în peniţă, realizate cu o fineţe demne de un mare artist.
Pe aceste căi am ajuns la Constanţa Abălaşei-Donosă, o artistă hăruită de Dumnezeu cu gustul pentru frumos şi cu uşurinţa de a-l reda, spre bucuria celor doritori de artă. Talentul acestei artiste m-a impresionat profund, predispunându-mă la meditaţie şi reflecţie. Dar am admirat-o de la distanţă, neîndrăznind s-o abordez direct. „Călătoria” mea a fost îndelungată şi plină de satisfacţii…La fiecare reîntâlnire cu tablourile sale, descopeream noi valenţe şi faţete ale talentului său. De fiecare dată, mă entuziasma
interesul pe care îl manifesta faţă de tot ceea ce însemna viaţă, perenitate, tradiţie, credinţă, trecut istoric…
Întrucât lucrările erau răspândite mai peste tot, mi-a venit ideea alcătuirii acestui album. Cu minuţiozitatea unui arheolog şi răbdarea unui cercetător, am pornit pe urmele picturilor distinsei artiste, adunând, cu migală şi bucurie, lucrare după lucrare. Pe parcurs, descoperirile au fost pline de surprize neaşteptate. Constanţa Abălaşei-Donosă nu este numai pictoriţă, ci şi scriitoare…
Într-un târziu, ne-am cunoscut personal…Dar asta s-a petrecut după ce ne-am întâlnit, întâmplător, sau poate nu, la Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu”-Bucureşti, la o şedinţă de cenaclu, unde eu mi-am lansat o carte.
Stând în preajma ei, am constatat că artista emana căldură, lumină, manifestându-şi, chiar şi atunci, setea nepotolită de a cunoaşte totul.
Acea zi de 29 septembrie 2012, a rămas memorabilă. O dovedeşte această preţioasă fotografie…

306521_4664122562018_536064493_n        Albumul se constituie într-o călătorie prin spaţiu şi timp, prin istorie şi arta monumentală, fiind o lucrare preţioasă pentru iubitorii de artă şi nu numai, un splendid ghid ilustrat, care oferă o viziune globală asupra artistei.

Linişte, e momentul să păşim într-un spaţiu sacru!!!!

cuorigiardino

Cu preţuire,

Floarea Cărbune