PLURIVALENȚĂ

Surreal graphics

VIII-PLURIVALENŢĂ
– fişa scriitoarei-

„Constanţa Abălaşei-Donosă, născută în luna februarie, Cal de lemn după zodiacal chinezesc, este artist plastic cu vocaţie înaltă, spirit scormonitor, dedat meditaţiei, fiinţă care are drept reper în viaţă creativitatea prin fuziunea artelor. Începând cu anul 1999, pe lângă numeroasele expoziţii personale de artă plastică, a publicat, în regie proprie, deşi încă înainte de studenţie debutase în „Convorbiri Literare” şi „Luceafărul”, mai multe cărţi de poezie: Sonate; Anotimpuri pentru prietenii mei; Epistole şi flori; La uşa iubirii; Poezii pastelate; Lirica gândului meu . Aceasta din urmă, Lirica gândului meu, este tipărită recent ( Editura InfoRapArt, 2014, Galaţi ), cu 75 de poeme în limbile Română şi Engleză, illustrate cu 16 desene / grafică în peniţă, executată de autoare. Înţelept elaborate, Autoportretul în peniţă, lasă loc candorii şi uimirii, iubirii faţă de natură şi faţă de semeni, prin linii uşor unduite şi frânte pe neaşteptate, într-o rigoare bine strunită.”
(Bucureşti, Iulie, 2014 Constantin Lupeanu).

Este membru în LSR- Filiala Bucureşti .

LITERATURĂ :
Debutează în anul 1970, la Revista literară “Convorbiri Literare” nr.6 pag.22, Iași , redactor Gh. Drăgan
Publică în revistele literare ale vremii:
– Revista „Luceafărul”, 1982;
– În diferite ziare din Brăila, în perioada 1995-2003;
– „Ex-Librisul Românesc” – Oradea, condus de Prof. dr. Constantin Mălinaș, între anii 2002- 2003;
– „Revista de Cultură Dunărea” – Brăila, 2003-2004;
– „Țara Fagilor” – Suceava în 2005.

CENACLURI:
– „Mihu Dragomir”- Brăila, între anii 1980-1985, condus de poetul Gh. Lupașcu;
– „Panait Istrati”- Brăila între anii1987-1998, condus de prof. Valentin Popa.
– „Mihail Sebastian- Brăila, între anii 2002 – 2010, condus de Nicolae Grigore Mărășeanu;
– Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur”- București, din anul 2011 până în prezent.

CĂRŢI PERSONALE:

– „Sonate”(poezii), Editura Evrika, Brăila, 1999;
– „Anotimpuri pentru prietenii mei” (poezie), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2002.
– „Amintiri, dragi amintiri” (proză memorialistică), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2002;
– „Ctitorii Ștefaniene” (album de grafică), Editura Arhiepiscopiei Dunărea de Jos- Galați, 2004;
– „Amintiri care nu mor” (proză scurtă), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2005
– „Epistole și flori” ( poezie), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2007;
– „La ușa iubirii” ( poezie), Editura Agnos, Sibiu, 2009;
– „Poezii pastelate” ( poezie), Editura Singur, Târgoviște, 2011;
– „Avem nevoie de Eminescu” , Editura Nico, Tg. Mureș, 2013;
– „În umbra cuvintelor”, Editura Nico, Tg. Mureș, 2013.

ANTOLOGII ÎN CARE APARE:
– „Din Vadul Chiralinei”(proză şi poezie), coordonatori, prof. Constantin Gherghinoiu și prof. Ioan Munteanu, Editura Exlibris, Brăila, 2005; (Pentru acest volum antologic, artista a făcut portretele în peniţă, a peste 125 autori)
– „Poezie la Dunărea de Jos”, Editura Exlibris, Brăila, 2007(Autori sunt cu membrii Cenaclului literar – „Mihail Sebastian” din Brăila, condus de poetul Nicolae Grigore-Mărășanu;
– „Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental”( coordonator, poetul şi editorul Ion Machidon), Editura „Amurg-Sentimental”, Bucuresti, 2011;
– „HAI-HUI”, editată de poetul Ștefan Doru Dăncuș, Editura Singur-Târgoviște, 2012.
Autor:Floarea Cărbune

 

 

 

 

 

 

 

Reclame

MONUMENTE ISTORICE-CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ duminică, 17 august 2014 la 07:03

MONUMENTE ISTORICE
Biserici şi Mânăstiri
Icoane

Surreal graphics

Catedrala Arhiepiscopală Galați

Mânăstirea Dragomirna

Moto: „Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor.”(Sf. Augustin)

Nu există creştin care să viziteze o biserică şi să nu aprindă lumânări la icoanele de pe pereţi. Acestea sunt gesturi care exprimă credinţa, iubirea, speranţa.
De ce icoane? Creştinismul este religia imaginii, icoana şi a Cuvântului întrupat, Iisus. Iisus Hristos s-a adresat umanităţii solicitând întreaga făptură a omului… în a-l recepta. Astfel, inima, văzul, pipăitul, auzul, raţiunea au conlucrat la receptarea adevărului. Apostolii au propovăduit Adevărul pe care l-au văzut cu ochii lor, l-au auzit prin Cuvânt şi l-au pipăit prin atingerea rănilor. Cu alte cuvinte, l-au contemplat în toată frumuseţea Cuvântului vieţii după cum scris Sf. Apostol Ioan:
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce au privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii aceea vă vestim. Şi viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă”(Întâia Epistolă Sobornicească a sfântului Apostol Ioan 1, 1-2). De aceea în mesajul pe care creştinismul îl dă lumii, alături de Cuvântul auzit şi înţeles stă şi imaginea, chipul celui care rostea adevărul din care iradia puterea tămăduitoare, Iisus. Sfântul Evanghelist Luca, medic şi pictor, a înfăţişat adevărul „despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului”(Sfânta Evanghelie cea după Luca1, 1-2).

ICOANĂ


Icoana este un obiect de cult, operă de artă şi „fereastră spre absolut”(M. Quenot). „Icoana este totodată o mărturisire de credinţă prin intermediul artei sacre”(Pr. Dr. V. Răducă).
„Nici pur estetică, nici pur spirituală, frumuseţea icoanei e interioară şi are izvorul în arhetipul(modelul) ei. Desigur, această frumuseţe scapă simplului estetician, căci descoperirea esenţei profunde a icoanei solicită celui ce o contemplă o iluminare interioară. Acesta trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu însuşi(Ioan 1,9 şi 8,12) ca să perceapă cu privirea curăţită de patimi, lumina taborică transfigurând materia.”(M. Quenot).

Biserica Sf. Nicolae Brăila/ grafică în peniță
autor: Constanța Abalașei-Donosă

Floarea Cărbune
POZELE SUNT DEFORMATE ÎNTRUCÂT AM FOST NEVOITĂ SĂ LE MĂRESC…CA SĂ LE POT DESCĂRCA. ÎMI CER SCUZE.

Surreal graphics

GRAFICĂ MIXTĂ
(Pictura simbolistă)

Trăim timpurile în care ştiinţa şi descoperirile ei extraordinare se impun în viaţa noastră, ceea ce a determinat artiştii să revină iarăşi la modalitatea de a se exprima prin simboluri. Astfel, suntem puşi în faţa unui fenomen asemănător celui din sec. XIX, numit de francezi „Belle Epoque”,proces asemănător cu misterele alchimiştilor, sufletul artistului fiind creuzetul, dar şi materia impură care se transformă în aur. El este primul care se supune metamorfozei, ceea ce implică o „ardere”, rit al unei purificări care precede sublimarea. Am constatat acest fenomen la mulţi dintre artiştii contemporani, din ţară şi străinătate. Analizându-le cu atenţie, realizezi că artista a regândit, reinterpretat şi redimensionat Universul care ne înconjoară, ceea ce i-a sporit intuiţia şi creativitatea. Privind peisajul contemporan, tabloul vieţii de zi cu zi, descoperim o „renaştere” strălucită a artei, indiferent de domeniu: literatură, muzică, pictură etc., ca rezultat al setei de Infinit şi de transcendere. Există multe lumi pe care un artist le explorează. Între Pământ şi Cer se află Infernul, dar şi Paradisul… Parafrazându-l pe André Karatson, ale cărui afirmaţii se suprapun perfect pe „criza” în care trăim, pot afirma că azi, mai mult ca oricând, sufletul omului aspiră spre invizibil,dar sufletul artistului, în mod deosebit. În procesul creaţiei, el îl cerne, îl decantează, apoi ni-l redă în modul în care îl percepe cu „antenele” sale hipersensibile, transformând invizibilul în vizibil,fenomen care solicită o „ardere” supremă în planul spiritualităţii,însa nu oricine este capabil a-l înţelege şi a-l exprima sau…a-l exprima spre a-l face perceput şi înţeles de publicul larg. Dintotdeauna simboliştii au încercat fundamentarea unui limbaj aparte, dând expresie unei altfel de înţelegeri a lumii, comutând interesul şi atenţia de la aspectul exterior al existenţei spre cel interior, spre esenţialitate…Pentru ca invizibilul să devină vizibil, artiştii apelează la arhetip. Cine va reuşi să desluşească simbolurile, va putea să înţeleagă şi sufletul artistului.
Eşti invitatul meu, privitorule!!!

Autor:Floarea Cărbune

Artist:Constanța Abălașei/Donosă

 

Pictorul

Pictorul,

Deşteptat în zorii lumii,

A dorit desăvârşirea,

Astfel, el pictă femeia,

Şi pe pânză trase linii

Adunând pe ea lumina

Unor sâni rotunzi şi grei.

Din apusuri ce-ntârzie,

Şi din tuşe-nfiorate

Prinde nimb şi întrupare

O splendoare străvezie …

Pictorul: „Am visat desăvârşirea …

Şi-am visat-o ca femeie”.

Floarea Cărbune

Sursă poze:Google

 

FEMEIA ÎN ARTA LUI LUMII

Iubirea…în artă şi poezie

Motto:
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urca la el.
( Michelangelo Buonarotti)

Deşi e veche de când lumea, Iubirea e veşnic tânără… Nu există om care să nu fi trăit una sau mai multe poveşti de dragoste, pentru că inima fiecăruia tânjeşte după iubire. Magica Iubire se iveşte din senin şi, uneori, când nu te aştepţi. Iubirea ţi se strecoară pe nesimţite în inimă şi te învăluie ca o vrajă ce vine din adâncuri. Iubirea i-a inspirat pe artişti de-a lungul timpului, îi mai inspiră încă…Despre Iubire au vorbit filosofii antici, iar muzicienii şi poeţii au cântat-o, unii cu inima sfâşiată de dorinţe, alţii din dezamăgire…

Parafrazându-l pe Aristotel, putem afirma că nu există dragoste în general, ci doar îndrăgostiţi, pe când, Iubirea este Viaţă, iar Viaţa este Iubire…cosmică.

Admiraţie neştiută”

Pictorul este un artist al Iubirii şi al Spiritului, la fel ca şi poetul. El creează, în fiecare clipă, opere ce îndeamnă sufletul spre Visare. Potrivit înţelepţilor, „viaţa este vis iar visul este viaţă.” Artistul care creează din Iubire şi cu Iubire face ca visul lui să devină o capodoperă nemuritoare, Iubirea fiind un Panaceu universal. Suntem născuţi din iubire şi pentru a iubi. În adâncul inimii noastre… există o scânteie magică, scânteia magică a Speranţei, a unui vis frumos ce ne învăluie şi ne mângâie sufletele. Ea este prezentă în fiecare bătaie a inimii noastre. Iubirea se citeşte în ochi şi în bătăile inimii …dincolo de vorbe şi de gesturi…

Dragostea mea,

Când mă privesc în oglindă,
Te văd pe tine,
Ochii-ţi strălucesc ca două stele,
Şi inima-ţi  bate

În ritmul alei mele.
Mă privesc în oglindă,
Şi chipul dragostei îl văd
În ochii tăi lucitori
Precum Luceafărul din zori.

(Floarea Cărbune-Amintirile vieţii)

Sursă poze:Google

The International Contest „Art & Life”, Japan, 2016

Din culisele The International Contest „Art & Life!, Japan, 2016

Motto: Talentul este intensitatea în impresie, forţa şi originalitatea în expresie.

catinca-tene

.

Despre Catinca, am aflat încă de acum câţiva ani, din poveştile adoratei sale bunicuţe, Titina Nica Ţene. Dar pe atunci, pentru mine, nu era decât o copilă-personaj în pagini de poveste.      Astăzi, ea este o elevă ambiţioasă, talentată la scris, probabil o moştenire genetică din partea bunicilor, Florin şi Titina Nica ŢENE.
Mai ştiu că este o adolescentă frumoasă, entuziastă, studioasă, cu încredere în forţele proprii şi foarte curioasă. Îi place să danseze, să se distreze cu prietenii, este sociabilă și foarte îndrăgită de colegi. Ursitoarele au fost generoase cu ea…şi i-au menit frumuseţe, poezie, sănătate, deşteptăciune, belşug, noroc ş.a…

catinca

Catinca  Ţene este elevă la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj, scrie haiku-uri, având-o ca îndrumătoare pe dna prof. Geanina Zegreanu.
Noi îi dorim împlinirea viselor ei frumoase!
       Felicitări, preţioasă Catinca! Felicitări părinţilor şi bunicilor Ţene!
Preţuire,
Floarea Cărbune

crizantema

Sursă poze:Google

THE INTERNATIONAL CONTEST „ART & LIFE”, JAPAN-2015(Balance Dobrogea)

Concursul Internaţional „Art & Life”, Japan-2015(Bilanţ dobrogean)

Cu ingeniozitatea-i cunoscută, scriitoarea Floarea Cărbune a creat condițiile  desfășurării unui concurs international: româno-japonez ”Art and Life”. Manager de proiect: Cristina Cărbune Inoguchi, membru al juriului preot dr. Cristian Gheorghiu și câte un membru sau mai mulți vorbitori de limba japoneză și cunoscători în domeniu. Acest concurs se ține  de mai mulți ani și atre ca scop cunoașterea scrierilor românilor, nivelul de abordare al noului tip de societate, cunoașterea istoricului gândirii autohtone și creația de tip nipon. Au fost puși  în valoare reprezentanții unor reviste literare și realizările lor, graficieni, poeți, scriitori. Așa se face că anul 2015 ne-a implicat  pe cîţiva,  și rezultatele în Dobrogea au fost:

MARELE PREMIU:

–        – Revista Albatros, creație de tip nipon a SHC și Președinte- prof Laura Văceanu  ;

         – Dr. Olga Duțu-volum de haiku ”Meridian Haiku”;

         –  Drd. Alexandra Flora Munteanu-pentru traducere

         –  Revista Albatros (tradus, verificat, creație 2003-2015) ,27  Cărți titlu ;

         –  Scriitoarea Floarea Cărbune-poezie lirică,; The legend of Dragobete.

     PREMIUL JURIULUI:

Alexandra Flora Munteanu-Opinii critice;

 DIPLOMA DE EXCELENȚĂ:

– Revista ”Dobrogea Culturalăși Președintele col.(r)  Alexandru Birou(poet);

 – Grafică și pictură: Niculina Vizireanu;

 – Scriitoarea Vasilica Mitrea :Monografia Borcea-sat Pietroiu ;

 – Drd. Alexandra Flora Munteanu: Carte de haiku bilingvă ”Pe aripi de  Haiku;

 –  Scriitoarea și editoarea prof. Laura Văceanu: Culegere de haibun ”Anotimpuri”;

 PREMIUL DE POPULARITATE:

Scriitoarea Floarea Cărbune-poezie;

DIPLOMA DE MERIT:

 Floarea Cărbune-promovarea artei şi culturii româneşti în Japonia.

 

Prin aceste concursuri, cu implicarea multor participanți din țară,  se reușește introducerea lor în  circuitul internaţional.

Expoziția de carte realizată a dat posibilitatea răsfoirii gândurilor noastre și a fondului nostru sufletesc. Găsesc de cuviință să mulțumesc organizatoarei pentru efortul financiar și fizic,  transportul unui număr mare de cărți și reviste. Nu a fost zadarnic. Salba de premii a mulțumit și încântat o pleiadă de scriitor de la Pontul Euxin. Mulțumim, și prin aceasta vom consolida prietenia româno-japoneză. Vom participa cu drag  și în număr mai mare în anul următor la același concurs. Îi dorim viață lungă ca și organizatorilor.

Prof. drd. Alexandra Flora Munteanu      

                     

  EVENT

With her known ingenuity the writer Floarea Cărbune created the conditions to develop an international contest: Romanian- Japanese ”Art and Life”. A project manager : Cristina Cărbune  Inoguchi, a member of the jury.priest dr. Cristian Gheorghiu and one or more members , speakers of Japanese and knowing the domain of Literature and Fine Arts. This contest was organized  some years ago. Now is the 4th edition and it has as aim the knowledge of the Romanians` writings, their level of approaching the new type of society, the knowledge of the thinking history of the aboriginal people asnd the creation of the Nippon type.The representants of the literary reviews and their fulfilments were put into value, sketkers, poets, writers. The year 2015 implied some of us and the results in Dobrogea, Constanța were:

 

GRAND PRIZE:

 – Albatross magazine, creation of Nippon type of the CHS and the President-Prof. Laura Văceanu;

Dr. Olga Duțu:haiku trilingues ”Maraton Haiku”

 – Drd. Alexandra Flora Munteanu-translation in Albatross Magazine, 27 title Books;

Writer Floarea Cărbune- Ligends-bilingual; Lyric poetry;

JURY PRIZE:

–  Drd. Alexandra Flora Munteanu– Critical opinions:

DIPLOMA OF EXCELENCE:

 – ”Dobrogea Culturală” Review and for its President col ® Alexandru Birou;

–  Painter: Niculina Vizireanu  ;

  – Writer Vasilica Mitrea for her monography:Borcea-village Pietroiu;

Drd. Alexandra Flora Munteanu: bilingual book of haiku: ”On haiku wings”;

   – Writer and editor LauraVăceanu-haibun ”Seasons” and others.

POPULARITY PRIZE:

– Writer Floarea Cărbune-poetry

CERTIFICATE OF MERIT:

– Writer Floarea Cărbune-  Romanian to promote art and culture in Japan

 

Through  these contests , with the implication  of many participants from the country, their introduction in international circuit.  The book exhibition gave the possibility  to turn over our thoughts and our soul fond. I find necessary to thank the organizer for her financiar effort and the physical  one, the transport of a great number of books and reviews. But it was not in vane. The necklace of awards thanked and enchanted a lot of writers from Pontus Euxin. On this occasion we thank and we will strengthen the Romanian –Japanese friendship. We are going  to participate gladly  in a great number  at the same contest. We wish a long  life to the contest and to  the organizers, too.

Autor: Prof. drd. Alexandra Flora Munteanu                  

Vicepresident of the Haiku Society , Constanța and of the bilingual review Albatros