Legenda lui Dragobete VS plagiatul „Năvalnic” al lui Romeo Paul Tarhon

DRAGOBETE

Autor:Floarea Cărbune

Legenda lui Dragobete

(Dedicată nepoţilor mei, Dragoş-Carlo şi Luka Magnus Constantin)

        De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi pătimaş în iubire. Pentru că azi este Sărbătoarea Iubirii, am să vă povestesc legenda lui Dragobete care, după spusele bătrânilor, era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia. Despre ea se credea că ar fi fost fiica lui Decebal şi…că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea,  cu părul bălai împletit în cosiţele ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui şi avea o turmă de mioare pe care o ducea zilnic la păscut în poienile cu iarbă fragedă.

Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor şi de miresmele lor îmbătătoare, a înnoptat pe malul lacului în care îşi adăpa mioarele. Era o noapte cu lună plină şi Dochia a adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit lumina lunii şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare  trupul fecioarei adormite…A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită din somnul lung în care căzuse, a privit împrejurul ei, şi totul i se părea schimbat. Pe buze  mai purta încă…mireasma delicată a unui sărut. Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta şi un glas duios de fluier se auzea în depărtări…

Viaţa şi-a continuat cursul normal, dar Dochia nu ştia ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba…din zi în zi. La 9 luni, de la întâmplarea cu norul de ceaţă, pe 24 februarie,  a venit pe lume Dragobete. Ursitoare şi naşe i-au fost patru zâne: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă. Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dăruit copilului căldura iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor. Zâna Toamnă i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de urât, dar care să-i şi înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârşit, naşa-Iarnă i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roşu…cusut cu perle albe ca neaua. Straiul era astfel conceput,   încât creştea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat.

Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea şi ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele care îl întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm. Tot bătrânii spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar Duhul Muntelui, în timpul unirii cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă…Adevărul este că o perioadă de timp nimeni nu l-a mai zărit pe fecior şi nici nu i-a mai auzit cântecul fluierului.

În creierul muntelui, într-o peşteră pe ai cărei pereţi creşteau cristale în buchete albe, roşii, albastre, cenuşii, roz şi violet, trăia un bătrân înţelept. Pe când păştea oiţele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit faţă în faţă cu acest Înţelept care i-a spus pe nume şi l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de surpriză, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învăţătura tainică de a citi în Cartea secretă a Naturii. Astfel, recunoştea plantele de leac, ştia a vorbi cu păsările, înţelegea semnele magice ale pădurii şi ale Cerului, nemaifiindu-i frică de fiarele sălbatice.

Când a revenit în lume, aceasta l-a primit cu braţele deschise. Mai mult ca oricând, trezea iubirea în inima fetelor, călătorea cu viteza gândului şi se înfăţişa acolo unde era chemat…Bărbaţii îl îndrăgeau şi ei. Nimeni nu cunoştea  taina care îi făcea pe bărbaţi să-l placă şi să nu fie geloşi pe el. Asta, până într-o zi, când un bătrân a dezvăluit marele secret. Pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat…şi-i învăţa secretele iubirii. Totul se făcea sub jurământ…Bătrânul a rupt tăcerea, întrucât, avea peste 100 de ani şi considera a fi dezlegat de juruinţă.

Legenda mai spune că după sute de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura se transmitea din tată în fiu şi de la mamă la fiică, Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui. La cererea tatălui, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă magică, numită *Năvalnic. Astfel, Dragobete zis şi Năvalnic, doarme în „carnea” tatălui, renăscând în fiecare primăvară…Chiar şi azi, în mileniul trei, unele fete şi tinere femei ale acestui popor mândru, mai cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă în sân o punguţă de mătase în care ţin magicul năvalnic. E un semn de preţuire şi de aducere aminte a celui care a fost Dragobete, „zeul” Iubirii la români.

Vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu Dochia? Răutăcioşii povestesc că ar fi devenit o babă rea şi încăpăţânată. Ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat 9 cojoace şi a urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-şi da cojoacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alţii,  mai înţelepţi, susţin că Dochia s-a dus la iubitul său, Muntele Ceahlău şi i-a cerut acestuia s-o transforme în stană de piatră…ca să fie veşnic împreună. Eu îi cred pe aceştia!

Iubirea nu moare!

Nota autorului15 august-Adormirea Maicii Domnului, ziua când se culege năvalnicul, ultima plantă de leac, ce creşte în păduri, în locuri ştiute numai de unele femei bătrâne, care o folosesc la descântatul de dragoste. Năvalnicul este dat fetelor să-l poarte în sân; se crede că are puterea magică de a atrage dragostea flăcăilor pentru cea care-l poarta.(Sursă:Wikipedia)

NĂVALNICUL – POEM DUPĂ ”LEGENDA LUI DRAGOBETE”(„Confluențe Literare”,Autor: Romeo Tarhon         Publicat în: Ediţia nr. 789 din 27 februarie 2013 

PS: E adevărat, poemul este reușit, dar ideea îmi aparține, dle Romeo Paul Tarhon. E foarte greu să ai idei originale, nu?

Floarea Cărbune

     

A fost pe vremuri un popor
Cum n-a mai fost vreodată
Şi-un crai din Lupi coborâtor
Cu o superbă fată

Pe care-un mare împărat
Trufaş şi-n plină fală
O vru cu tot cu-al ei regat
Dând cu război năvală…

Părul bălai de aur-spic
Pe spate-n lungi cosiţe,
Ochi de safir pe-obrazul mic
Cu ştrengăreşti gropiţe,

Cu trupu-i ca un fir de stuf
Subţire şi mlădie,
Uşoară ca un puf de puf,
Când vântu-abia adie.

Ci doar gingaşă surâzând
Cu buzele-i de fragă,
Stârnea ispitele căzând
Fără de leac de dragă.

Şi împăratul din Apus,
Să-şi capete iubita,
Fiică de rege nesupus,
Cu Lupii toi pornit-a.

Şi spre a fi la adăpost
Să nu îi cadă-n mână,
Fecioara regelui a fost
Trimisă-n munţi la stână.

Şi i s-a dat în păstorit
O turmă de mioare,
Iar pentru somn şi locuit
Colibă-ncăpătoare.

Mergea cu turma la păscut
Din zori şi până-n seară
Pe-un colţ de rai necunoscut
Din minunata-i ţară.

Poieni cu flori de paradis
Înmiresmate-n rouă
Mirifice i s-au deschis
Spre altă lume, nouă.

Vrăjită pe un mal de lac,
Vrând turma să-şi adape,
La umbră de bătrân copac
Se cufundă sub pleoape…

Cu luna-n apa de cleştar,
Pe pat de flori şi iarbă,
Dormea adânc cu suflul rar
Şi un surâs pe barbă.

Dar ca un abur alb, întins,
În vis şi-aievea parcă,
Din munte-o ceaţă s-a prelins
Pe-al nopţii ochi cu cearcăn,

Învăluind chipul senin
Al fragedei fecioare,
Pe buze a atins-o lin
Cu dulce sărutare.

Şi parcă-aievea s-a simţit
Fiorilor captivă
Şi-mbrăţişării ce-a păţit
Cu grijă milostivă.

A doua zi soarele hăt
Urcase la amiază,
Iar ei în dulcele desfăt
Nu îi venea să crează!

Pe buzele-i ca de pojar
Şi pântecu-i de nimfă
Simţea sărutul ca de jar
Prin sânge şi prin limfă.

Şi neştiind că starea ei
În vrăjă o s-o prindă,
Privi în lac, văzu scântei,
Oglinzi ce se oglindă

Şi din pădurile de fagi
Şi brazi cu vântu-n şuier,
Un dor de cei doriţi şi dragi
Răzbea duios din fluier…

*
* *

Din depărtări de vis şi dor,
A regelui codană
Simţi în pântec drag odor
Mişcând precum o geană…

Mioarele pe zi creşteau
Sub grija-i de stăpână
Şi miei la ugere sugeau
Făcând corniţe, lână…

Mânată de al casei dor
Ea se întoarse-acasă
Ascunsă-n straie de păstor,
Cu şubă, cuşmă groasă…

Durere, doliu, moarte, scrum
Găsi-n regat în vale,
Un iad arzând în foc şi fum…
Era prăpăd şi jale.

Cum vremea nu şedea în loc,
Trecură luni vreo nouă
Şi veni ceasul de soroc
Pentru făptură nouă…

Moşit pe-ascuns fără alai
De patru naşe-mume,
Fecior din flori, vlăstar de crai,
A fost adus pe lume…

Iar naşele ce l-au năşit,
Patru minuni de zâne,
L-au norocit şi l-au ursit
Numai cu daruri bune…

Fiind sfârşit de Făurar,
Întâia, Primăvara,
I-a-nsămânţat în suflet har
Să îşi iubească ţara

Cu prospeţimea zorilor
Şi semenii de-o fire,
Cu gingăşia florilor,
Cea plină de iubire,

Să aibă parte, i-a ursit,
Mereu de tinereţe,
De boli şi de dureri ferit,
De hâda bătrâneţe…

Şi să nu fie mai prejos
În daruri, zâna Vară
L-a făcut chipeş şi spătos
Şi cu dulceaţă rară

Ca pe un fruct l-a înzestrat,
Copt vara la căldură,
Iubit să fie şi bărbat
Cu vorbe dulci pe gură…

În dar un fluier i-a adus
Mănoasa Toamna tristă
Şi vers duios în el a pus
Cum altul nu există,

Şi glas măiastru-n piept şi gât
Uns cu nectar şi miere
Să ţină lumii de urât
La ceasuri de durere.

Iar zâna Iarnă i-a ţesut
Strai alb cu pietre rare
Şi un brâu roşu i-a cusut
Cu perle sclipitoare.

Pe cât creştea de frumuşel,
Înalt şi lat în spate,
Şi straiele creşteau pe el
Ca neaua de curate.

Şi peste ani din an în an,
Frumos flăcău crescuse,
Înalt ca trunchiul de castan
Şi mândru se făcuse.

Cu ochii verzi, păr mătăsos
Ca de tăciune negru,
Cu mustăcioară de-abanos,
Era frumos de-a-ntregul.

Din glas şi fluieraş cântând
Înduioşa amarul
Cu mierea vorbei şi având
Sărut de foc ca jarul.

Iubit de fete şi femei,
Iubindu-le la rându-i,
Jurau că-i zeu din Lupii-Zei,
Îmbrăţişări cerându-i.

Părând din alt tărâm sosit
Tot răul să îl curme,
O vreme nu l-au mai zărit
Şi nu-i aflau de urme.

Şi ca şi mamă-sa, în munţi,
De lume să se fure,
Plecă pe tâmple şi pe frunţi
De piatră şi pădure.

Stăpân pe codri şi pe cer
Cu turma de mioare,
În gând se întreba stingher:
– Au cine mi-s eu, oare,

Acesta ce a fi nu par
De-un soi cu lumea toată?
Cum mi-a fost dat ca să răsar
Şi cine-mi este tată?

– Ca tu să ştii ce vrei să ştii
Urmează-mă băiete,
Un glas tună şi se-auzii,
Eşti craiul Dragobete,

Iar Dochia e maica ta
Şi-al Pietrei Duh tătânul
Ce-n munţi şi-n lac în veci va sta
Fiindu-le stăpânul.

Uimit de-acel ecou vocal,
Privi în zare roată,
În lung de lac şi-n lat de mal
Şi-un pustnic i se-arată

Cu pasul mic şi trupul frânt,
Parcă plutind ca pana,
Ca umbra unei frunze-n vânt,
Cu părul, barba, geana

Mai albe decât neaua-n pisc
De munte iarna, vara,
Cu străluciri de obelisc.
Purtând pe chip povara

Înţelepciunii prin ani mulţi,
Mai mulţi decât stejarul,
I se înfăţişă desculţ
În giulgiul alb ca varul.

Şi dinainte rupt din trunchi,
Pe sfânt în piept primindu-l,
Sfios feciorul în genunchi
De jos în sus privindu-l,

I-a mulţumit, i-a sărutat
Gingaşa-i mână dreaptă,
S-a ridicat şi l-a urmat
Pe calea-i înţeleaptă

Spre peştera cu flori de colţ
Unde-şi avea sălaşul
Pe pat de flori, sub flori pe bolţi…
Uimit fu ciobănaşul!

Luându-l, dară, ucenic,
Rămase să-l înveţe
Cum viaţa creşte din nimic
Şi tâlcuind poveţe

Din al naturii tainic tom,
Secrete să deprindă,
Iar de la plante, păsări, pomi
Leac pentru boli să prindă;

Fiinţelor fără cuvânt
Să le înveţe graiul
Şi semnelor de pe pământ
Ce magic şi-ascund traiul;

În codrii-l învăţă apoi
De fiare-a nu se teme.
De-acum, să plece înapoi
În sat venise vreme.

*
* *
Şi când în lume-a revenit
Din lumea de mistere,
Cu dragoste a fost primit
Primind-o s-o ofere.

Mai mult, cu drag şi cu văpăi,
Decât până plecase,
Trezea iubire alor săi,
Şi fetelor focoase.

Şi se făcuse zburător,
Doar ce îşi lua avântul
Chemat prin gând în ajutor
Şi străbătea pământul.

Cum se făcea că nici un soţ,
Iubit, amant, logodnic,
Pe-al inimilor slabe hoţ
Cuceritor şi rodnic

Nu-l urzicau cu gelozii,
Nu-l otrăveau cu ură,
Nu se ştia, ci-n vremi târzii
Se-află din gură-n gură

De la un biet bătrân din sat
Care trecuse suta
De ani şi, iaca, dezlegat
De jurâmânt putut-a

Să dea misterul în vileag:
– Băietu-aista, zise,
Să ştiţi că le-a căzut cu drag
În făurar, în vise,

Ivindu-se doar mirilor
Novici în prag de nuntă
Şi-n tainele iubirilor
Pe care toţi le-nfruntă

Le-a arătat şi i-a-nvăţat
Să aibă iscusinţă,
Să aibă bărbăţie-n pat
Şi leac la neputinţă.

Or, ei, în schimb, prin jurământ
Păstrau în ei secretul
Cât timp în traiul pe pământ
Îmbătrânind cu-ncetul

Nu ajungeau la centenar
Şi la purificare,
Cum se petrece tot mai rar,
Primind-o nu oricare…

Şi după ani şi ani şi vieţi
Cu sutele de sute
În care fete şi băieţi
Se prind să se sărute,

Au învăţat din tată-n fiu
Şi de la maici la fiice
Iubirea şi fiorul viu
Şi vorbe dragi a zice

Şi au transmis din leat în leat
A dragostei menire
Dintre femeie şi bărbat
Prin sfânta lor unire,

Cum tot mai rar şi tot mai strâmb
De-o vreme se petrece
În inimile ca de plumb
Şi ca de piatră rece

Chiar şi la noi, pe vechi meleag
Şi-n leagăn de frăţie,
Unde de dor, dureri şi drag
De soţ şi de soţie

Şi de părinţi şi de bunici,
Şi de strămoşi şi neamuri,
În ţara Lupilor de-aici
Cu dragi şi sfinte hramuri.

Al Pietrei Duh şi tatăl bun
Lui bunul Dragobete,
Îşi chemă fiu-ntr-un ajun
De praznic pentru fete

Şi îl lipi de pieptul lui
La pieptu-i să îl ştie,
Cu grija înţeleptului
Să-l vază pe moşie.

Şi să nu-l scape îndrăcit
De vreo ispită goală,
De la cornaciul îndrăgit
De piaza de sub poală,

Rugă pe Maica Celui Sfânt
Şi milostiv şi falnic
Să-l schimbe-n plantă de pământ
Cu numele Năvalnic.

Şi-aşa purcese şi făcu
Fecioara preacurată
Zicând : – Băiete, de acu
Vei sta cu bunul tată

Şi vei renaşte şi-nflori
Devreme primăvara,
Vei răsări şi vei spori
Dând spor în toată ţara.

Ci toţi şi toate au un rost
Şi o menire-anume
Câte mai sunt şi câte-au fost
Minuni în astă lume.
*
* *
Precum am auzit şi eu
Minunea de poveste,
Aşa a fost şi rostul meu
S-o spun şi că mai este

Acelaşi obicei şi azi,
Deşi ni-i traiul jalnic
Loviţi de patimi şi necaz,
Credinţa în Năvalnic

Şi în magia lui mereu.
În semn de preţuire,
Pentru mărinimosul zeu
Al vieţii-ntru iubire,

Fecioarele îl poartă-n sân
În pungă de mătase
Şi-l pune soaţa de stăpân
Pe toc de uşi la case

S-alunge farmece şi vrăji.
Şi-l ţin la piept şi mirii
Din firele-i să facă străji
În contra învrăjbirii

Şi-a aprigelor răzbunări
De muieruşti spurcate
Care la pat şi sărutări
Cam fost-au refuzate…

Şi-i leac, Năvalnicul, la răni
Nu doar ce ard în suflet,
Ci şi beteşugitei cărni
Oprind biet trup din umblet.

Aduce spor, noroc şi bani,
Alungă ghinionul,
Lungeşte viaţa peste ani
Ca remful şi tarhonul…

Dar vă-ntrebaţi, cu Dochia
Ce va fi fost să fie,
Pe unde-şi poartă rochia
De nu o fi stafie?

Gurile rele cică zic,
Doar să se afle-n treabă,
Că nu e bună de nimic
Şi e demult o babă

Pusă mereu pe stricăciuni
Şi-afurisită-n clanţă,
Cu vestea printre băbăciuni
Că-i mare cotoroanţă

Şi într-un Mărţişor, de rea,
S-a pus să se îmbrace
Când neaua tocmai se topea
Cu nouă mari cojoace,

Să-şi urce oile din timp
La munte la păşune,
Sfidând al zânei antotimp
Cu zile calde, bune…

Şi-abia în munţi, să-şi lepede
Cojoacele la soare,
Se îndură, nu repede,
Ci rând pe rând. Dar mare

Şi straşnic ger din nou s-a pus.
Fără de foc în vatră,
S-a preschimbat cu turma sus
În stană grea de piatră.

Dar sunt şi guri de oameni buni
Şi înţelepţi ce-n semne
Citesc tot felul de minuni
Şi ce vor să însemne.

Ei cred că Dochia s-a dus
Sus la Ceahlău cu turma
Şi că iubitului i-a spus
Să-i şteargă-n lume urma

Şi s-o preschimbe-n cremene
Cu dânsul să rămână
Şi-n veci de veci să-i semene,
Să fie împreună.

Iar eu pe-aceştia-i cred şi cred
În tâlcuri înţelepte,
Cu voia-n taine să purced,
A Domnului, ce drept e!

 ”Legenda Mărțișorului” vs…Poem de Romeo Tarhon

 

PS: E adevărat, poemul este reușit, dar ideea îmi aparține, dle Romeo Paul Tarhon. E foarte greu să ai idei originale, nu?

Floarea Cărbune

Anunțuri

DRAGOBETE`S LEGEND

Dragobete´s Legend

 Author:Floarea Cărbune

Illustrations of Mirela Pete

 

dragobete

For centuries, our nation´s traditions have been preserved in people memories through many stories, songs and legends. Some of them have been orally transmitted, others were carved in stones, bringing evidence over time about this industrious, brave and passionate in love people. Today is Love´s Feast, so I will tell you the Dragobete´s Legend,  who, according to the elders, was Dochia´s son, a very beautiful woman. She was believed to  be Decebalus´ daughter and even Trojan, the Romans´emperor wanted her for wife. Her blonde hair braids on the back, her blue sky eyes, her white marble face and her strawberry red lips left everybody speechless. She was living in the mountains, with her sheep flock grazing daily fresh grass.

One day, bewitched by the flowers´ colours and their heady scents, she fall asleep on the river bank, where she took her sheep to water. That full moon night,  Dochia fall asleep on a flower bad, smiling while sleeping. At the midnight, when she was deeply asleep, a foggy cloud raised from the mountain´s bottom, covering the moon´s light and hugging the sleeping virgin´s  body. The next day, when she opened her eyes, the sun was at noon. She woke up from that deep sleep and looked around, seeing everything changed. She was still feeling the kiss´ delicate fragrance on her lips. Without knowing what happened, she looked her face in the lake mirror, when the forest began roaring and a tender flute sound was coming out of nowhere…

Life continued its normal course, but Dochia did not know what happened to her body, which was changing from day to day. Nine months after the foggy cloud event, on 24th of February, Dragobete was born. He have had four fairies as godmothers: Spring, Summer, Autumn and Winter. Each of them offered him what they considerated to be the most beautiful and useful in life. The Spring gave him love as a gift, by offering him the flowers´ freshness and the  immortality and eternal youth. The Summer offered Dragobete  the love´s burning fulfilment and the fruits´ sweetness. The Autumn Fairy gave him a flute, so that his songs could make happy the people. Ultimately, the Winter dressed him with diamond flashes clothes. As girdle, he had a red belt, with snowy white pearls. His clothes were remaining as white as the snow, no matter the child´s age or the many times he wore it.

 

With 19 years, Dragobete was having the  hair as black as the night and the eyes green as the mountains´ silky grass, the voice as sweet as the honey and the kiss hot as the embers.

He was a jolly boy playing the flute, whom the girls considered a god.  The young girls who met him, feeling his bewitched sight and, sometimes, his burning kiss, could swear that he was not like a normal human being. The elders believed the girls were right. And that because nobody knew who his father was, there was the rumour that the mountain´s spirit conceived him, while converting himself in a foggy cloud…A period of time no one the boy anymore, neither heard the whistle´s song.

In the mountains, in a white, red, blue, gray, pink and purple crystallized walls cave, a wise old man was living. When feeding his sheep in the meadow, the boy meet him, who called Dragobete on his name, urging to follow him. Surprised, the boy followed him without saying a word. Becoming the old man´s apprentice, Dragobete learnt to read the Secret nature´s Book. Thus, he was able to recognise medicinal plants, to speak to birds, to understand the forest and the sky´s magical signs, without fearing the wild beats anymore.

When he returned to people, he was well received. More than ever, he made the girls fall in love with him, he  was able to travel at the speed of thought, appearing where he was called…Men also endeared him. No one knew how happened that men were not jealous of him. Until one day, when an old man revealed the secret. When younger, on 23rd of February, Dragobete used to appear in young men dreams, showing them the love´s secrets. Everything was happening under oath… The old man revealed the mystery, since he was 100, wanting to get rid of oath.

 

The legend tells that after hundreds of years living on earth, during which the people learned to love, learning from generation to generation, the mountain´s spirit called his child back. At the father´s request, Virgin Mary transformed the son into a magic plant, called hart´s tongue. Thus, Dragobete, also called Hart´s Tongue, sleeps on his father´s ¨body¨, being revived every spring…

legenda-lui-dragobete2

Even nowadays , in the third millenium, some girls and young women of this brave nation , still believe in hart´s tongue´s magic power. They carry in the breast a silky bag full of hart´s tongue. It is a proof of appreciation and remembrance of the Romanian Love God, named Dragobete.

 

 

 

Are you wondering what happened next to Dochia? Malicious people tell that she became an evil and stubborn old woman. It is also said that in March, she would have put on her nine coats, to lead her sheep in the mountains. Because of the hot weather, she gave the coat off, one by one, and a frosty night she had been turned to stone, together with her sheep flock. Other wise people tell that she visited her beloved Ceahlau Mountain, asking him to turn her to stone, to be always together. Love never dies!

 

Author´s note: the 15th of August, the Assumption Day is the time when the hart´s tongue is picked as the last cure plant, growing in several places of the forest, known only by some old women, using it in love spells. Girls are given the hart´s tongue to carry in the breast, it is said to have the magic power to attract the lads´ love. (Source: Wikipedia)

 

 

LEGENDA LUI DRAGOBETE

LEGENDA LUI DRAGOBETE

Autor: Floarea Cărbune

 dragobete

Ilustraţii: Mirela Pete Rusu

De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi pătimaş în iubire. Pentru că azi este Sărbătoarea Iubirii, am să vă povestesc legenda lui Dragobete care, după spusele bătrânilor, era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia. Despre ea se credea că ar fi fost fiica lui Decebal şi…că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea,  cu părul bălai împletit în cosiţele ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui şi avea o turmă de mioare pe care o ducea zilnic la păscut în poienile cu iarbă fragedă.

Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor şi de miresmele lor îmbătătoare, a înnoptat pe malul lacului în care îşi adăpa mioarele. Era o noapte cu lună plină şi Dochia a adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit lumina lunii şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare  trupul fecioarei adormite…A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită din somnul lung în care căzuse, a privit împrejurul ei, şi totul i se părea schimbat. Pe buze  mai purta încă…mireasma delicată a unui sărut. Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta şi un glas duios de fluier se auzea în depărtări…

Viaţa şi-a continuat cursul normal, dar Dochia nu ştia ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba…din zi în zi. La 9 luni, de la întâmplarea cu norul de ceaţă, pe 24 februarie,  a venit pe lume Dragobete. Ursitoare şi naşe i-au fost patru zâne: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă. Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dăruit copilului căldura iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor. Zâna Toamnă i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de urât, dar care să-i şi înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârşit, naşa-Iarnă i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roşu…cusut cu perle albe ca neaua. Straiul era astfel conceput,   încât creştea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat.

Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea şi ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele care îl întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm. Tot bătrânii spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar Duhul Muntelui, în timpul unirii cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă…Adevărul este că o perioadă de timp nimeni nu l-a mai zărit pe fecior şi nici nu i-a mai auzit cântecul fluierului.

În creierul muntelui, într-o peşteră pe ai cărei pereţi creşteau cristale în buchete albe, roşii, albastre, cenuşii, roz şi violet, trăia un bătrân înţelept. Şi, pe când păştea oiţele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit faţă în faţă cu acest Înţelept care i-a spus pe nume şi l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de surpriză, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învăţătura tainică de a citi în Cartea secretă a Naturii. Astfel, recunoştea plantele de leac, ştia a vorbi cu păsările, înţelegea semnele magice ale pădurii şi ale Cerului, nemaifiindu-i frică de fiarele sălbatice.

Când a revenit în lume, aceasta l-a primit cu braţele deschise. Mai mult ca oricând, trezea iubirea în inima fetelor, călătorea cu viteza gândului şi se înfăţişa acolo unde era chemat…Bărbaţii îl îndrăgeau şi ei. Nimeni nu cunoştea  taina care îi făcea pe bărbaţi să-l placă şi să nu fie geloşi pe el. Asta, până într-o zi, când un bătrân a dezvăluit marele secret. El spunea că, pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat…şi-i învăţa secretele iubirii. Totul se făcea sub jurământ…Bătrânul a rupt tăcerea, întrucât, avea peste 100 de ani şi considera a fi dezlegat de juruinţă.

Legenda mai spune că după sute de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura se transmitea din tată în fiu şi de la mamă la fiică, Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui. La cererea tatălui, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă magică, numită *Năvalnic. Astfel, Dragobete zis şi Năvalnic, doarme în „carnea” tatălui, renăscând în fiecare primăvară…

Ilustraţiilegenda-lui-dragobete2

Ilustraţii: Mirela Pete Rusu

Chiar şi azi, în mileniul trei, unele fete şi tinere femei ale acestui popor mândru, mai cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă în sân o punguţă de mătase în care ţin magicul năvalnic. E un semn de preţuire şi de aducere aminte a celui care a fost Dragobete, „zeul” Iubirii la români.

Vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu Dochia? Răutăcioşii povestesc că ar fi devenit o babă rea şi încăpăţânată. Ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat 9 cojoace şi a urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-şi da cojoacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alţii,  mai înţelepţi, susţin că Dochia s-a dus la iubitul său, Muntele Ceahlău şi i-a cerut acestuia s-o transforme în stană de piatră…ca să fie veşnic împreună.

Iubirea nu moare!

–––––

Nota autorului: 15 august-Adormirea Maicii Domnului, ziua când se culege năvalnicul, ultima plantă de leac,  ce creşte în păduri, în locuri ştiute numai de unele femei bătrâne, care o folosesc la descântatul de dragoste. Năvalnicul este dat fetelor să-l poarte în sân; se crede că are puterea magică de a atrage dragostea flăcăilor pentru cea care-l poarta.(Sursă:Wikipedia)

 În curând:

copertele-1-si-4-refacute-22

 

 

Legenda lui Dragobete(ultima variantă)

Autor:Floarea Cărbune

Legenda lui Dragobete

(Dedicată nepoţilor mei, Dragoş-Carlo şi Luka Magnus Constantin)

        De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi pătimaş în iubire. Pentru că azi este Sărbătoarea Iubirii, am să vă povestesc legenda lui Dragobete care, după spusele bătrânilor, era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia. Despre ea se credea că ar fi fost fiica lui Decebal şi…că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea,  cu părul bălai împletit în cosiţele ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui şi avea o turmă de mioare pe care o ducea zilnic la păscut în poienile cu iarbă fragedă.

Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor şi de miresmele lor îmbătătoare, a înnoptat pe malul lacului în care îşi adăpa mioarele. Era o noapte cu lună plină şi Dochia a adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit lumina lunii şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare  trupul fecioarei adormite…A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită din somnul lung în care căzuse, a privit împrejurul ei, şi totul i se părea schimbat. Pe buze  mai purta încă…mireasma delicată a unui sărut. Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta şi un glas duios de fluier se auzea în depărtări…

Viaţa şi-a continuat cursul normal, dar Dochia nu ştia ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba…din zi în zi. La 9 luni, de la întâmplarea cu norul de ceaţă, pe 24 februarie,  a venit pe lume Dragobete. Ursitoare şi naşe i-au fost patru zâne: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă. Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dăruit copilului căldura iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor. Zâna Toamnă i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de urât, dar care să-i şi înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârşit, naşa-Iarnă i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roşu…cusut cu perle albe ca neaua. Straiul era astfel conceput,   încât creştea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat.

Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea şi ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele care îl întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm. Tot bătrânii spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar Duhul Muntelui, în timpul unirii cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă…Adevărul este că o perioadă de timp nimeni nu l-a mai zărit pe fecior şi nici nu i-a mai auzit cântecul fluierului.

În creierul muntelui, într-o peşteră pe ai cărei pereţi creşteau cristale în buchete albe, roşii, albastre, cenuşii, roz şi violet, trăia un bătrân înţelept. Pe când păştea oiţele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit faţă în faţă cu acest Înţelept care i-a spus pe nume şi l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de surpriză, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învăţătura tainică de a citi în Cartea secretă a Naturii. Astfel, recunoştea plantele de leac, ştia a vorbi cu păsările, înţelegea semnele magice ale pădurii şi ale Cerului, nemaifiindu-i frică de fiarele sălbatice.

Când a revenit în lume, aceasta l-a primit cu braţele deschise. Mai mult ca oricând, trezea iubirea în inima fetelor, călătorea cu viteza gândului şi se înfăţişa acolo unde era chemat…Bărbaţii îl îndrăgeau şi ei. Nimeni nu cunoştea  taina care îi făcea pe bărbaţi să-l placă şi să nu fie geloşi pe el. Asta, până într-o zi, când un bătrân a dezvăluit marele secret. Pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat…şi-i învăţa secretele iubirii. Totul se făcea sub jurământ…Bătrânul a rupt tăcerea, întrucât, avea peste 100 de ani şi considera a fi dezlegat de juruinţă.

Legenda mai spune că după sute de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura se transmitea din tată în fiu şi de la mamă la fiică, Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui. La cererea tatălui, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă magică, numită *Năvalnic. Astfel, Dragobete zis şi Năvalnic, doarme în „carnea” tatălui, renăscând în fiecare primăvară…Chiar şi azi, în mileniul trei, unele fete şi tinere femei ale acestui popor mândru, mai cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă în sân o punguţă de mătase în care ţin magicul năvalnic. E un semn de preţuire şi de aducere aminte a celui care a fost Dragobete, „zeul” Iubirii la români.

Vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu Dochia? Răutăcioşii povestesc că ar fi devenit o babă rea şi încăpăţânată. Ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat 9 cojoace şi a urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-şi da cojoacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alţii,  mai înţelepţi, susţin că Dochia s-a dus la iubitul său, Muntele Ceahlău şi i-a cerut acestuia s-o transforme în stană de piatră…ca să fie veşnic împreună.

Iubirea nu moare!

Nota autorului: 15 august-Adormirea Maicii Domnului, ziua când se culege năvalnicul, ultima plantă de leac, ce creşte în păduri, în locuri ştiute numai de unele femei bătrâne, care o folosesc la descântatul de dragoste. Năvalnicul este dat fetelor să-l poarte în sân; se crede că are puterea magică de a atrage dragostea flăcăilor pentru cea care-l poarta.(Sursă:Wikipedia)

 Ilustraţii de Mirela Pete

THE LEGEND OF DRAGOBETE

10957881_908665435834970_1701379684_n

For centuries, our nation’s traditions have been preserved in the memory of the people in different stories, songs and legends. Some were transmitted orally, others were sculptured into rocks, bringing evidence over centuries about this industrious, brave and passionately in love people. Because today is the Feast of Love, I tell you the legend of Dragobete which, according to the elders, was the son of the lovely woman Dochia by name. About it she was believed to be the daughter of Decebalus and … that even Trajan, the Roman emperor wanted her as a wife. Who saw with blond hair in braids braided that hung back, eyes as blue as sky, with white face as the marble and red lips with strawberry scents, remained stunned by her beauty. She lived in a hut at the foot of the mountain and has a flock of sheep and went daily to graze them in meadows with fresh grass. One day, the magic of delicate colours of the flowers and their intoxicating scents, she slept in the dark on the lake shore in which the sheep water. It was a moonlit night and Dochia slept on a bed of flowers, smiling in her sleep. Around midnight, when the girl was sleeping taken from the bottom of the mountain a cloud of fog rose and covered the moonlight and wrapped in a tender the hug body of the Virgin asleep … The next day, when she opened her eyes, the sun was at noon. Awakened as from a long sleep, looked around her, and everything seemed changed. On the lips … still wearing delicate fragrance of a kiss. Not knowing what’s wrong with her, looked in the lake mirror and the forest began to roar and a tender sound of a flute voice was heard in the distance … Life continued its normal course, but Dochia did not know what happens to her body, which changes from day to day …. At 9 months, the occurrence of fog, on February 24th, Dragobete was born. Fate and godmothers have been four fairies: Spring, Summer, Autumn and Winter. Each of them brought in what they thought was more beautiful and useful in life. Spring sowed in heart the love giving him flowers freshness and youth without old age. Summer is not far behind and gave the child the warmth of love, fulfillment of love and sweetness of fruit. Autumn Fairy brought him a flute that would keep him company, but also to cheer on people’s songs. Finally, Winter godmother takes a garment woven with shimmering white diamonds. As girdle, it gave a red belt … sewing with snowy white pearls. The coat was designed so that the lad grew with remaining white as snow, no matter how many times it would be worn. At 19 years , Dragobete had his hair as black as the night and green eyes as silky grass on the mountain, his word was as sweet as honey and his kiss burnt like coals. He was a jolly fellow who played the flute and loved girls who looked at him like a god. The virgins who met him and felt his gaze enchanted, sometimes fiery kiss, they seemed sure he had come from another realm. All the elders said to have been a spark of truth in the assertion of girls. Because nobody knew who his father is, it was rumored that he was conceived of the Mountain Spirit even during copulation with Dochia, when she turned into mist … The truth is that time no one ever saw and did not hear the whistle song. On the top of the mountain, in a cave whose walls grew, „Stone Flowers” in white, blue, gray, pink and purple bunches , there lived a wise old man. While feeding the little sheep in the meadow where he had been conceived, the boy found himself face to face with the wise who told the name and urged him to follow. Astonishment, surprise, Dragobete followed without saying a word. Becoming his apprentice, he learned the secret knowledge of reading in the secret book of Nature. Thus, he recognized medicinal plants, he knew to speak to birds , understood the magical signs of the forest, not being any longer afraid of wild beasts. When he returned to the world, he was received with open arms. More than ever, he stired love in the girls heart , traveling at the speed of thought and appeared where he was called … The men agreeded him , too. Nobody knew the secret that makes men like him and not be jealous of him. That is, until one day, when an old man revealed the secret. When he was a lad, on the evening of February 23rd Dragobete appeared in a dream to thre young ready to marry and taught them the secrets of love. Everything was done under oath … The old man broke the silence, since he was over 100 years, and deemed no longer under oath. Legend says that after hundreds of years of life on earth, while the learned to love the people of these lands, and teaching was transmitted from father to son and mother to daughter, Spirit Mountain called the child at its breast. At the request of the father, Mother of God transformed into a magical plant called Stormy. And in the third millennium, some girls even women of this people still believe in the magic of Stormy.

FECIOARĂ

They carry at the breast a silk purse where they takeStormy. It’s a sign of appreciation and remembrance of who was Dragobete, „god” Love for the Romanians. Are you wondering what did happen to Dochia? The bad people story that would become a stubborn old woman, obstinate. They say that in March she put nine coats on her and climbed the mountain with the sheep flock . Because it was hot, she began to give up coats , one by one, and a frosty night turned to stone with her flock. Others, wiser, argue that Dochia went to her beloved Ceahlău Mount and asked him to turn her to stone … to be together forever.

(Floarea Cărbune)

Ilustraţii: Mirela Pete

Traducere:Alexandra Flora Munteanu

LEGENDA LUI DRAGOBETE &LEGENDA MĂRŢIŞORULUI

DRAGOBETE-AUT

 

De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie, peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi pătimaş în iubire. Pentru că azi este Sărbătoarea Iubirii, am să vă povestesc legenda lui Dragobete care, după spusele bătrânilor, era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia. Despre ea se credea că ar fi fost fiica lui Decebal, şi… că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea cu părul bălai împletit în cosiţele ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui şi avea o turmă de mioare pe care o ducea zilnic la păscut în poienile cu iarbă fragedă. Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor şi de miresmele lor îmbătătoare, a înnoptat pe malul lacului din care îşi adăpa mioarele. Era o noapte cu lună plină şi Dochia a adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit lumina lunii şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare trupul fecioarei adormite… A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită ca dintr-un somn lung, a privit împrejurul ei şi totul i se părea schimbat. Pe buze mai purta încă… mireasma delicată a unui sărut. Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta şi un glas duios de fluier se auzea în depărtări…
Viaţa şi-a continuat cursul normal, dar Dochia nu ştia ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba… din zi în zi. La 9 luni de la întâmplarea cu Ceaţa, pe 24 februarie, a venit pe lume Dragobete. Ursitori şi naşe i-au fost patru zâne: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă. Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dăruit copilului căldura iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor. Zâna Toamnă i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de urât, dar care să-i şi înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârşit, naşa-Iarnă i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roşu… cusut cu perle. Straiul era astfel conceput, încât creştea o dată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat.
Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea şi ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele, care îl întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm. Tot bătrânii spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar Duhul Muntelui, în timpul împreunării cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă… Adevărul este că o perioadă de timp nimeni nu l-a mai zărit pe fecior şi nici nu i-a mai auzit cântecul fluierului.
În creierul muntelui, într-o peşteră pe ai cărei pereţi creşteau „flori de piatră” în buchete albe, albastre, cenuşii, roz şi violet, trăia un bătrân înţelept. Pe când păştea oiţele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit faţă în faţă cu acest Înţelept care i-a spus pe nume şi l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de surpriză, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învăţătura tainică de a citi în Cartea secretă a Naturii. Astfel, recunoştea plantele de leac, ştia a vorbi cu păsările, înţelegea semnele magice ale pădurii, nemaifiindu-i frică de fiarele sălbatice.
Când a revenit în lume, aceasta l-a primit cu braţele deschise. Mai mult ca oricând, trezea iubirea în inima fetelor, călătorea cu viteza gândului şi se înfăţişa acolo unde era chemat… Bărbaţii îl îndrăgeau şi ei. Nimeni nu ştia care este secretul care-i făcea pe bărbaţi să-l placă şi să nu fie geloşi pe el. Asta, până într-o zi, când un bătrân a dezvăluit secretul. Pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat… şi-i învăţa secretele iubirii. Totul se făcea sub jurământ… Bătrânul a rupt tăcerea, întrucât, având peste 100 de ani, el considera a nu se mai afla sub jurământ.
Legenda spune că, după sute de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura se transmitea din tată în fiu şi de la mamă la fiică, Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui. La cererea tatălui, Maica Domnului l-a transformat într-o plantă magică, numită Năvalnic. Astfel, Dragobete zis şi Năvalnic, doarme în „carnea” tatălui, renăscând în fiecare primăvară… Şi în mileniul trei, unele fete chiar şi femei ale acestui popor, mai cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă în sân o punguţă de mătase în care ţin năvalnic. E un semn de preţuire şi de aducere-aminte a celui care a fost Dragobete, „zeul” Iubirii la români.
Vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu Dochia? Răutăcioşii povestesc că ar fi devenit o babă rea şi încăpăţânată. Ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat 9 cojoace şi a urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-şi da cojoacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alţii, mai înţelepţi, susţin că Dochia s-a dus la iubitul său, Muntele Ceahlău, şi i-a cerut acestuia s-o transforme în stană de piatră… ca să fie veşnic împreună.
Eu îi cred pe aceştia!

Floarea Cărbune

 

 

Legenda mărţişorului

10962092_908665442501636_662615907_nIlustraţie de MIRELA RUSU PETE

           Obosit de petrecerea dată în cinstea lui pe 24 februarie, Dragobete se odihnea pe un pat de cetină, aflat sub poala unui bătrân stejar. Dragobete, zis şi Năvalnic, este zeul iubirii la români, o ştie tot omul. Până şi copiii o ştiu.
Încă nu adormise, când a simţit că cineva îl bate pe umăr. Privind în spate, a zărit o creangă agăţată de straiul său.
– Ce-i, ce s-a întâmplat? a întrebat voinicul surprins.
– Nu te speria, e timpul să-ţi împărtăşesc o taină, l-a liniştit bătrânul arbore.
– Nu poţi amâna? Sunt obosit, vreau să mă odihnesc.
– Nu, nu pot amâna. Mâine voi fi sacrificat, sătenii mă vor tăia pe motiv că sunt prea bătrân. Oamenii nu mai respectă pădurea, n-o mai consideră sacră, aşa cum au considerat-o strămoşii lor şi nu vreau să se piardă povestea.
– Ce poveste?
– Legenda mărţişorului. O ştii?
– Nu n-am auzit-o.
– Atunci ascult-o, dar să nu mă întrerupi, ca să pierd firul poveştii.
– Te ascult cu atenţie, ştii că te preţuiesc!
În vremea când s-au petrecut cele ce urmează a-ţi împărtăşi, pădurea era un templu, prin ale cărui coloane vii, vântul hoinar se strecura voios, purtând poveştile de la o margine de pământ, la alta. Aşa a ajuns povestea şi la mine. Ca să nu se piardă, am ascuns-o în rădăcini, ca pe o comoară de preţ. O comoară tainică pentru urmaşii poporului care vieţuia pe aceste sfinte meleaguri – dacii.
Trecuseră câteva zile de la Sărbătoarea Iubirii, sărbătoarea închinată ţie, Dragobete. Înserarea învăluise pe nesimţite pădurea, zăpada începea să se topească, iar miresmele pădurii îi fermecau şi-i tulburau pe cei cu inima sensibilă. Întreaga suflare era în aşteptare, chiar şi eu simţeam un freamăt în adâncuri.
Dragobete asculta vrăjit. Avea ochii închişi pe jumătate, iar inima îi bătea nebuneşte.Ca prin vis, el auzea povestea ce curgea lin.
Ceea ce îţi voi povesti, s-a întâmplat într-o noapte îndepărtată… de februarie. Mai erau câteva ceasuri şi omenirea avea să treacă pragul în următoarea lună, martie. Muntele era scăldat în razele argintii ale lunii, iar strălucirea stelelor se reflecta în miile de cristale ale zăpezii. Uneori, liniştea era întreruptă de căderea câte unui con de brad. Nu adormisem încă, meditam la venirea primăverii. Eram tânăr pe atunci, mugurii mei se grăbeau să înfrunzească, deja, undeva, pe vale, înfloriseră cornii. Şi, stând aşa pe gânduri, am simţit o pală de vânt căldicel, care se strecura printre brazi scuturând zăpada de pe ramuri. Mijea de ziuă, cerul începuse a se înroşi spre răsărit, semn că până la ivirea soarelui nu mai era mult. Drept să-ţi spun, nici n-am simţit când a trecut noaptea, ultima noapte a lui februarie. Când mi-am revenit, era deja 1 martie.
Încă ameţit, am auzit un sunet ce părea straniu în liniştea de dinaintea apariţiei soarelui. La început, am crezut că e vântul, dar sunetul semăna cu un vaier, parcă cineva cerea ajutor. Nu vedeam decât plapuma zăpezii aşternută peste tot în jur. Să fi fost şopotul izvorului de la piciorul stâncii? Să fi fost vântul ce se zbenguia printre coroanele copacilor? Nu mi-am putut da seama.
Când sunetul era gata să se stingă, am zărit, rezemată de trunchiul meu, o fecioară neasemuit de frumoasă. Era delicată copila, cu chip alb de marmură, cu părul de aur unduindu-i-se pe umeri, cu gene lungi şi blonde, ce ascundeau doi ochi de culoarea toporaşilor. Piciorul îi era mic şi delicat, iar întreaga-i făptură emana căldură, iubire şi un parfum discret. Pe umeri avea o mantie în culoarea smaraldului, pe care erau pictate flori, fluturi şi păsări ce păreau vii, iar pe cap purta o coroană de flori nemuritoare. Părea venită din altă lume. Îi simţeam trupul fierbinte şi… Doamne, pe moment, am crezut că sunt om, dar când am vrut s-o îmbrăţişez, mi-am dat seama că sunt neputincios. Fluviul sevei îmi alerga, nebuneşte, din rădăcini până în creştetul coroanei. Mi-a trebuit ceva timp ca să-mi revin… Atunci, am realizat că sunetul venea dinspre un clopoţel alb, ridicat deasupra zăpezii, iar ceea ce părea vaier, era, de fapt, cântul biruinţei. Clopoţelul delicat străpunsese stratul de zăpadă din dorinţa de a vesti venirea primăverii.
– Înţelegi, Dragobete? Copila ce-mi îmbrăţişa trunchiul, transferându-mi din căldura ei, era o zână. Zâna Primăvară. Melodia suavă a fost auzită şi de ea, dar bietul ghiocel, căci aşa se numea firavul clopoţel, răsărise sub o tufă spinoasă.
De bucurie şi plină de compasiune pentru ghiocelul atât de plăpând, ea s-a apucat să îndepărteze ramurile spinoase ce-l umbreau. Înfuriată, Iarna a chemat crivăţul care a suflat asupra ghiocelului… şi l-a îngheţat. Blânda Primăvară a acoperit clopoţelul fragil, cu palmele ei încălzite. Dar, din nebăgare de seamă, zâna s-a rănit într-un spin şi o picătură de sânge s-a prelins pe ghiocel. Căldura sângelui a dat puteri florii să reînvie. Astfel, Iarna a fost învinsă. De atunci, roşul din şnurul Mărţişorului simbolizează sângele Primăverii… căzut pe albul zăpezii.
Înţelepţii spun că în tâlcul legendei se află adevărul. Şi cine vrea să-l afle, îl află…

legenda ghiocelului(Floarea Cărbune)

 

LEGENDA LUI DRAGOBETE

10957881_908665435834970_1701379684_nIlustraţii  executate de  artista MIRELA PETE

De veacuri, tradiţiile neamului nostru s-au păstrat în memoria poporului, împletindu-se în diverse poveşti, cântece şi legende. Unele s-au transmis pe cale orală, altele au fost sculptate în stânci, aducând mărturie, peste veacuri, despre acest popor harnic, curajos şi iubăreţ. Pentru că azi… este Sărbătoarea Iubirii, am să vă spun „Legenda lui Dragobete”. Este o poveste frumoasă pe care mama mea a preluat-o de la bunica ei Mara care era sârboaică.
Bătrânii spuneau că Dragobete era feciorul unei preafrumoase femei, Dochia, despre care se credea că ar fi fost fiica lui Decebal, şi… că însuşi Traian, Împăratul romanilor, ar fi dorit-o de soţie. Cine o vedea cu părul bălai împletit în două cozi ce-i atârnau pe spate, cu ochii precum seninul cerului, cu obrazul alb ca marmura şi cu buzele roşii cu miresme de frăguţe, rămânea înmărmurit de frumuseţea ei. Fata locuia într-o colibă la poalele muntelui, şi avea o turmă de mioare pe care o ducea, zilnic, la păscut, în poienile cu iarbă fragedă. Într-una din zile, vrăjită de culorile delicate ale florilor şi de miresmele lor îmbătătoare, a înnoptat pe malul lacului din care îşi adăpa mioarele. Era o noapte cu lună plină, şi Dochia a adormit pe un pat de flori, surâzând în somn. Pe la miezul nopţii, când fata dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceaţă care a acoperit lumina lunii, şi a învăluit într-o tandră îmbrăţişare, trupul fecioarei adormite…A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. Trezită ca dintr-un somn lung, a privit împrejurul ei, şi totul i se părea schimbat. Pe buze, mai purta încă… mireasma delicată a unui sărut. Neştiind ce-i cu ea, s-a privit în oglinda lacului, iar pădurea a început a fremăta, şi un glas duios de fluier se auzea în depărtări…
Viaţa şi-a continuat cursul normal, dar Dochia nu ştia ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba… din zi în zi. La 9 luni, de la întâmplarea cu Ceaţa, pe 24 februarie, a venit pe lume Dragobete. Ursitoare şi naşe i-au fost patru zâne,Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna. Fiecare dintre ele i-au adus în dar ceea ce au crezut că-i mai frumos şi mai util în viaţă. Primăvara i-a semănat în inimă Iubirea, dăruindu-i prospeţimea florilor şi tinereţea fără bătrâneţe. Vara nu s-a lăsat mai prejos, şi i-a dăruit copilului, căldura iubirii, împlinirea dragostei şi dulceaţa fructelor. Zâna Toamnă i-a adus în dar un fluier care să-i ţină de urât, dar care să-i şi înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârşit, naşa-Iarnă i-a ţesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roşu… cusut cu perle. Straiul era astfel conceput… încât creştea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat.
Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea şi ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba îi era dulce ca mierea, iar sărutul îi frigea ca jarul. Era un flăcău vesel ce cânta din fluier şi iubea fetele care îl priveau ca pe un zeu. Fecioarele, care îl întâlneau şi îi simţeau privirea vrăjită, uneori chiar sărutul de foc, se jurau că el venise de pe alt tărâm. Tot bătrânii… spuneau că ar fi fost o scânteie de adevăr în cele afirmate de fete. Pentru că nimeni nu ştia cine îi este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit de chiar Duhul Muntelui, în timpul împreunării cu Dochia, când acesta s-a transformat în ceaţă… Adevărul este că, o perioadă de timp, nimeni nu l-a mai zărit pe fecior, şi nici nu i-a mai auzit cântecul fluierului.
În creierul muntelui, într-o peşteră pe ai cărei pereţi creşteau „flori de piatră” în buchete albe, albastre, cenuşii, roz şi violet, trăia un bătrân Înţelept. Pe când păştea oiţele în poiana în care fusese zămislit, băiatul s-a pomenit faţă în faţă cu acest Înţelept care i-a spus pe nume şi l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de surpriză, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învăţătura tainică de a citi în Cartea secretă a Naturii. Astfel, recunoştea plantele de leac, ştia a vorbi cu păsările, înţelegea semnele magice ale pădurii, nemaifiindu-i frică de fiarele sălbatice.dospajaritosvolando
Când a revenit în lume, aceasta l-a primit cu braţele deschise. Mai mult ca oricând, trezea iubirea în inima fetelor. Călătorea cu viteza gândului, şi se înfăţişa acolo unde era chemat…Bărbaţii îl îndrăgeau şi ei. Nimeni nu ştia care este secretul care-i făcea pe bărbaţi să-l placă, şi să nu fie gelos pe el. Asta, până într-o zi, când un bătrân a dezvălui secretul. Pe vremea când era flăcău, în seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat… şi-i învăţa secretele iubirii. Totul se făcea sub jurământ…Bătrânul a rupt tăcerea, întrucât, având peste 100 de ani, se considera a nu se mai afla sub jurământ.
Legenda spune că, după sute de ani de vieţuire pe pământ, timp în care oamenii acestor meleaguri învăţaseră a iubi, iar învăţătura se transmitea din tată în fiu, şi de la mamă la fiică, Spiritul Muntelui şi-a chemat copilul la pieptul lui. La cererea tatălui, Maica Domnului, l-a transformat într-o plantă magică, numită Năvalnic. Astfel, Dragobete zis şi Năvalnic, doarme în „carnea” tatălui, renăscând în fiecare primăvară… Şi, în mileniul 3, unele fete, chiar şi femei ale acestui popor, mai cred încă în puterea magică a năvalnicului.

FECIOARĂ

Ele poartă în sân o punguţă de mătase în care ţin năvalnic. E un semn de preţuire şi de aducere aminte a celui care a fost Dragobete, „zeul” Iubirii la români.
Vă întrebaţi ce s-a întâmplat cu Dochia? Răutăcioşii spun că ar fi devenit o babă rea şi încăpăţânată. Ei mai spun că, în luna martie, ar fi îmbrăcat 9 cojoace şi a urcat cu oile pe munte. Pentru că era cald, ea a început a-şi da cojoacele jos, rând pe rând, iar într-o noapte geroasă s-a transformat în stană de piatră împreună cu turma sa. Alţii, mai înţelepţi, susţin că Dochia s-a dus la iubitul său, Muntele Ceahlău, şi i-a cerut acestuia s-o transforme în stană de piatră… ca să fie veşnic împreună…
Eu îi cred pe aceştia!

Dragoste, intră pe uşa inimii mele!
Vino mai aproape! Admiră stelele!
Sclipiri de rubin îmi curg prin vene
Când buzele noastre se ating.
Sărută-mă!
Iar şi iar…
Până la topire…

Floarea Cărbune

175