RĂDĂCINI

RĂDĂCINI

Purani de Videle, locul magic al copilăriei mele

Să-ţi faci autobiografia, descriindu-ţi viaţa este un act de mare curaj. E ca şi cum,  secretele vieţii tale, etalate între coperţile unei cărţi, ar fi expuse în „vitrina” lumii ceea ce implică un risc. Cititorii le pot privi toate faţetele şi le  pot „cântări” din toate unghiurile, cu  condescendenţă sau indiferenţă.

Îţi trebuie curaj şi îndrăzneala de a risca pentru că….nu poţi prevedea cum vor primi cititorii truda muncii tale. Asemenea arheologilor pătimaşi şi îndrăgostiţi de meseria lor, am adunat cu migală cioburi răvăşite prin colţuri de memorie, răscolind şi alungând colbul de pe filele amintirilor îndepărtate. Am căutat şi am lustruit cu migala bijutierului, palide gânduri cât şi emoţiile sufleteşti acoperite de zgura timpului sau refulate în subconştient, pe care apoi  le-am inserat   între filele cărţii „Rădăcini”. Spun toate acestea deoarece inima şi memoria îmi sunt încărcate de mirajul locului copilăriei de când m-am născut şi până am plecat de acasă. În memoria mea s-au decantat amintirile, rămânând doar frumosul: hora din poiană, Glavaciocul ce toarce liniştit pe sub pletele sălciilor,  pădurea de pe deal,  mărgăritarele de pe Căldăraru, căluşul, umorul localnicilor,  hărnicia, demnitatea şi mândria sătenilor care mi s-au transmis şi mie şi pe care le port cu mine,  oriunde aş merge. Mulţumesc celor din rândul cărora m-am ridicat, fără ei n-aş fi fost nici eu şi nici cartea.

„Rădăcini”   este o metaforă care doreşte să ne re-amintească sorgintea fiecăruia, apartenenţa la un neam pe care se ţese respectul pentru valorile strămoşeşti ce vor fi dăruite urmaşilor. Ar putea fi o carte de memorialistică, o carte ce înmănunchează amintiri din istoria localităţii  Purani- cu tradiţiile şi obiceiurile localităţii-şi crâmpeie din propria copilărie, şcoala, viaţa de familie, copii, nepoţi ş.a.

Un capitol din această carte poartă numele de „Petale de Lumină” şi cuprinde eseuri şi reflecţiile autoarei asupra vieţii.


Autoarea

Ţin să mulţumesc, artistului  Mihai Cătruna pentru frumoasa şi sugestiva copertă a cărţii  dar şi graficienei  Niculina Vizireanu pentru    desenele  din interiorul cărţii. Nu pot trece peste numele celei care a muncit foarte mult la această carte, Simina Silvia Şcladan, poetă cunoscută dar şi prietenă,  care a depus talent şi suflet pentru reuşita acestei cărţi. Alături de numele ei mai adaug şi pe cel al: Georgeta Olteanu, Gabriela Petcu, Mihai Leonte, George Pena, Doina Bumbuţ, Mihail Ludmila şi prof. dr.în istorie Marin Alexandru Cristian.

Cu deosebită consideraţie,

Floarea Cărbune