THE INTERNATIONAL CONTEST „ART & LIFE”, JAPAN-2015(Balance Dobrogea)

Concursul Internaţional „Art & Life”, Japan-2015(Bilanţ dobrogean)

Cu ingeniozitatea-i cunoscută, scriitoarea Floarea Cărbune a creat condițiile  desfășurării unui concurs international: româno-japonez ”Art and Life”. Manager de proiect: Cristina Cărbune Inoguchi, membru al juriului preot dr. Cristian Gheorghiu și câte un membru sau mai mulți vorbitori de limba japoneză și cunoscători în domeniu. Acest concurs se ține  de mai mulți ani și atre ca scop cunoașterea scrierilor românilor, nivelul de abordare al noului tip de societate, cunoașterea istoricului gândirii autohtone și creația de tip nipon. Au fost puși  în valoare reprezentanții unor reviste literare și realizările lor, graficieni, poeți, scriitori. Așa se face că anul 2015 ne-a implicat  pe cîţiva,  și rezultatele în Dobrogea au fost:

MARELE PREMIU:

–        – Revista Albatros, creație de tip nipon a SHC și Președinte- prof Laura Văceanu  ;

         – Dr. Olga Duțu-volum de haiku ”Meridian Haiku”;

         –  Drd. Alexandra Flora Munteanu-pentru traducere

         –  Revista Albatros (tradus, verificat, creație 2003-2015) ,27  Cărți titlu ;

         –  Scriitoarea Floarea Cărbune-poezie lirică,; The legend of Dragobete.

     PREMIUL JURIULUI:

Alexandra Flora Munteanu-Opinii critice;

 DIPLOMA DE EXCELENȚĂ:

– Revista ”Dobrogea Culturalăși Președintele col.(r)  Alexandru Birou(poet);

 – Grafică și pictură: Niculina Vizireanu;

 – Scriitoarea Vasilica Mitrea :Monografia Borcea-sat Pietroiu ;

 – Drd. Alexandra Flora Munteanu: Carte de haiku bilingvă ”Pe aripi de  Haiku;

 –  Scriitoarea și editoarea prof. Laura Văceanu: Culegere de haibun ”Anotimpuri”;

 PREMIUL DE POPULARITATE:

Scriitoarea Floarea Cărbune-poezie;

DIPLOMA DE MERIT:

 Floarea Cărbune-promovarea artei şi culturii româneşti în Japonia.

 

Prin aceste concursuri, cu implicarea multor participanți din țară,  se reușește introducerea lor în  circuitul internaţional.

Expoziția de carte realizată a dat posibilitatea răsfoirii gândurilor noastre și a fondului nostru sufletesc. Găsesc de cuviință să mulțumesc organizatoarei pentru efortul financiar și fizic,  transportul unui număr mare de cărți și reviste. Nu a fost zadarnic. Salba de premii a mulțumit și încântat o pleiadă de scriitor de la Pontul Euxin. Mulțumim, și prin aceasta vom consolida prietenia româno-japoneză. Vom participa cu drag  și în număr mai mare în anul următor la același concurs. Îi dorim viață lungă ca și organizatorilor.

Prof. drd. Alexandra Flora Munteanu      

                     

  EVENT

With her known ingenuity the writer Floarea Cărbune created the conditions to develop an international contest: Romanian- Japanese ”Art and Life”. A project manager : Cristina Cărbune  Inoguchi, a member of the jury.priest dr. Cristian Gheorghiu and one or more members , speakers of Japanese and knowing the domain of Literature and Fine Arts. This contest was organized  some years ago. Now is the 4th edition and it has as aim the knowledge of the Romanians` writings, their level of approaching the new type of society, the knowledge of the thinking history of the aboriginal people asnd the creation of the Nippon type.The representants of the literary reviews and their fulfilments were put into value, sketkers, poets, writers. The year 2015 implied some of us and the results in Dobrogea, Constanța were:

 

GRAND PRIZE:

 – Albatross magazine, creation of Nippon type of the CHS and the President-Prof. Laura Văceanu;

Dr. Olga Duțu:haiku trilingues ”Maraton Haiku”

 – Drd. Alexandra Flora Munteanu-translation in Albatross Magazine, 27 title Books;

Writer Floarea Cărbune- Ligends-bilingual; Lyric poetry;

JURY PRIZE:

–  Drd. Alexandra Flora Munteanu– Critical opinions:

DIPLOMA OF EXCELENCE:

 – ”Dobrogea Culturală” Review and for its President col ® Alexandru Birou;

–  Painter: Niculina Vizireanu  ;

  – Writer Vasilica Mitrea for her monography:Borcea-village Pietroiu;

Drd. Alexandra Flora Munteanu: bilingual book of haiku: ”On haiku wings”;

   – Writer and editor LauraVăceanu-haibun ”Seasons” and others.

POPULARITY PRIZE:

– Writer Floarea Cărbune-poetry

CERTIFICATE OF MERIT:

– Writer Floarea Cărbune-  Romanian to promote art and culture in Japan

 

Through  these contests , with the implication  of many participants from the country, their introduction in international circuit.  The book exhibition gave the possibility  to turn over our thoughts and our soul fond. I find necessary to thank the organizer for her financiar effort and the physical  one, the transport of a great number of books and reviews. But it was not in vane. The necklace of awards thanked and enchanted a lot of writers from Pontus Euxin. On this occasion we thank and we will strengthen the Romanian –Japanese friendship. We are going  to participate gladly  in a great number  at the same contest. We wish a long  life to the contest and to  the organizers, too.

Autor: Prof. drd. Alexandra Flora Munteanu                  

Vicepresident of the Haiku Society , Constanța and of the bilingual review Albatros

 

AUTUMN SYMPHONY

autumn6

 

Se aşterne bruma pe câmpie,
Toamna se-apropie timidă şi târzie
Şi-mi dăruie aerul rece al dimineţii
Ca să-mi învioreze paşii vieţii.Poteca, un covor de frunze, plutitor,
Îmi aminteşte că totu-n viaţă-i trecător…
În jurul meu e toamnă şi e soare,
O toamnă blândă, aurită, visătoare.

Toamna, a anului pictorială doamnă,
Nu-mi picură în suflet teamă,
Ci linişte şi raze de soare
Să mă renasc, în primăvară, floare…

Floare

Floarea Cărbune

Sursă poze:Google