PICTURA SUPRAREALISTĂ

       Trăim timpurile în care ştiinţa şi descoperirile ei extraordinare se impun în viaţa noastră, ceea ce a determinat artiştii să revină şi la modalitatea de a se exprima prin simboluri. Astfel, suntem puşi în faţa unui fenomen asemănător celui din sec. XIX, numit de francezi „Belle Epoque”,proces asemănător cu misterele alchimiştilor, sufletul artistului fiind creuzetul, dar şi materia impură care se transformă în aur. El este primul care se supune metamorfozei, ceea ce implică o „ardere”, rit al unei purificări care precede sublimarea. Am constatat acest fenomen la mulţi dintre artiştii contemporani din ţară şi din străinătate. Analizându-le cu atenţie, realizezi că artista a regândit, reinterpretat şi redimensionat Universul care ne înconjoară, ceea ce i-a sporit intuiţia şi creativitatea. Privind peisajul contemporan, tabloul vieţii de zi cu zi, descoperim o „renaştere” strălucită a artei, indiferent de domeniu: literatură, muzică, pictură etc., ca rezultat al setei de Infinit şi de transcendere. Există multe lumi pe care artistul le explorează. Între Pământ şi Cer se află Infernul, dar şi Paradisul… Parafrazându-l pe André Karatson, ale cărui afirmaţii se suprapun perfect pe „criza” în care trăim, pot afirma că azi, mai mult ca oricând, sufletul omului aspiră spre invizibil,dar sufletul artistului, în mod deosebit. În procesul creaţiei, el îl cerne, îl decantează, apoi ni-l redă în modul în care îl percepe cu „antenele” sale hipersensibile, transformând invizibilul în vizibil,fenomen care solicită o „ardere” supremă în planul spiritualităţii,însă nu oricine este capabil a-l înţelege şi a-l exprima sau…a-l exprima spre a-l face perceput şi înţeles de publicul larg. Dintotdeauna simboliştii au încercat fundamentarea unui limbaj aparte, dând expresie unei altfel de înţelegeri a lumii, comutând interesul şi atenţia de la aspectul exterior al existenţei spre cel interior, spre esenţialitate…Pentru ca invizibilul să devină vizibil, artiştii apelează la arhetip. Cine va reuşi să desluşească simbolurile, va putea să înţeleagă şi sufletul artistului.
Eşti invitatul meu, privitorule!!!

       (Floarea Cărbune)

V-FILE DIN ISTORIA NEAMULUI

V- FILE DIN ISTORIA NEAMULUI

       Într-o vreme în care trecutul nostru istoric este tulburat, denaturat şi controversat de către unii istorici, politologi şi cercetători în domeniu, din ţară şi de peste hotare, artiştii români  aduc un preţios dar de suflet, de care avem atâta nevoie. Prin lucrările lor, reînvie epoca de glorie din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, cu intenţia de a trezi în noi interesul şi mândria pentru istoria adevărată a neamului. Astfel, îşi lasă amprenta artistică pentru generaţiile ce vor veni.
       Ştefan cel Mare a fost cel mai de seamă domn al Moldovei, pe care a cârmuit-o şi a apărat-o, timp de aproape o jumătate de secol, cu priceperea şi vrednicia fără odihnă a gospodarului, cu spada tăioasă şi neadormită a celui mai glorios comandant de oşti din istoria noastră feudală, cu sprijinul permanent şi însufleţit al unui popor muncitor şi viteaz. Mare organizator şi administrator de ţară, bărbat de stat luminat şi patriot, el a ridicat puterea Moldovei pe o treaptă superioară. Fascinată de trecutul istoric, dar şi de personalitatea magnetică a domnitorului Ştefan cel Mare, artişti renumiţi i-au dedicat acestuia o serie de lucrări, desene în peniţă, picturi în ulei, acuarelă şi desene în creion, extraordinar de sugestive şi de bine realizate.
   Executate cu migală, operele artistice impresionează prin veridicitate şi acurateţe…

MONUMENTELE ISTORICE, URME ALE UNUI TRECUT GLORIOS…

MONUMENTE ISTORICE
Biserici şi Mânăstiri
Icoane

 

 

Moto: „Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra tuturor.”(Sf. Augustin)
Nu există creştin care să viziteze o biserică şi să nu aprindă lumânări la icoanele de pe pereţi. Acestea sunt gesturi care exprimă credinţa, iubirea, speranţa.
De ce icoane? Creştinismul este religia imaginii, icoana şi a Cuvântului întrupat, Iisus. Iisus Hristos s-a adresat umanităţii solicitând întreaga făptură a omului… în a-l recepta. Astfel, inima, văzul, pipăitul, auzul, raţiunea au conlucrat la receptarea adevărului. Apostolii au propovăduit Adevărul pe care l-au văzut cu ochii lor, l-au auzit prin Cuvânt şi l-au pipăit prin atingerea rănilor. Cu alte cuvinte, l-au contemplat în toată frumuseţea Cuvântului vieţii după cum scris Sf. Apostol Ioan:

 

10048_10151452873989565_1345628474_n
„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce au privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii aceea vă vestim. Şi viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă”(Întâia Epistolă Sobornicească a sfântului Apostol Ioan 1, 1-2). De aceea în mesajul pe care creştinismul îl dă lumii, alături de Cuvântul auzit şi înţeles stă şi imaginea, chipul celui care rostea adevărul din care iradia puterea tămăduitoare, Iisus. Sfântul Evanghelist Luca, medic şi pictor, a înfăţişat adevărul „despre faptele deplin adeverite între noi, aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului”(Sfânta Evanghelie cea după Luca1, 1-2).

ICOANELE

602023_10151456356689565_872946411_n
       Icoana este un obiect de cult, operă de artă şi „fereastră spre absolut”(M. Quenot). „Icoana este totodată o mărturisire de credinţă prin intermediul artei sacre”(Pr. Dr. V. Răducă).
„Nici pur estetică, nici pur spirituală, frumuseţea icoanei e interioară şi are izvorul în arhetipul(modelul) ei. Desigur, această frumuseţe scapă simplului estetician, căci descoperirea esenţei profunde a icoanei solicită celui ce o contemplă o iluminare interioară. Acesta trebuie să primească Lumina, care este Dumnezeu însuşi(Ioan 1,9 şi 8,12) ca să perceapă cu privirea curăţită de patimi, lumina taborică transfigurând materia.”(M. Quenot).

A consemnat,

Floarea Cărbune

VI-ACUARELĂ(CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ)

lalele

VI-ACUARELĂ
Motto:
„Culoarea este un element profund al existenţei noastre,
dar şi al celei ancestrale.”(Sumi Hana)
Prin intermediul lucrărilor în acuarelă, păşim în fermecata lume a culorilor. La simfonia cromatică a naturii, vibrăm profund. Culoarea este o însuşire cosmică a existenţei noastre zilnice şi se manifestă la fiecare pas: de la florile din grădină la ochii iubitei sau ai iubitului. Farmecul culorilor ne aduce bucurie în suflete, sensibiltate, optimism şi senzualitate. Culoarea este o oglindă a personalităţii noastre, dincolo de percepţie şi trăirea ei afectivă. Pentru că aşa cum există o lume exterioară, obiectivă, a culorii, tot aşa există şi o lume interioară, subiectivă, afectiv trăită, a culorilor.
În Lumină se ascunde un cod, cheia Cosmosului. Un cod care ajunge la noi dintr-un univers extraterestru. Lumina soarelui e un amestec de culori. Lumina ascunde secrete mari…se spune că doar pictorii deţin cheia acestora. De fapt, enigmatica cheie Cosmosului. Descifrând lumina, pictorilor li s-a deschis o lume fantastică. Şi, sensibili cum sunt, au hotărât să împartă bucuria cu noi. Culorile dau nemurire celor care le exprimă, fiecare culoare având o vibraţie aparte. La fel cum lungimea de undă determină tonul, viteza de propagare a luminii determină culoarea. Frumuseţea are o infinitate de faţete.
Născute din alchimia dintre apă, culoare, hârtie, foc interior, scăldate în lumina divină, tablourile artistei sunt „posedate” de forţă creatoare. Ele exprimă o atitudine, un mod de a privi lucrurile, o viziune interioară.
Într-o discuţie, pictoriţa mi-a mărturisit:”Acuarela are mister şi senzualitate. Este o şoaptă de iubire…pe care fiecare artist o exprimă în maniera-i proprie. Cu efort, har şi îndemânare, figurile prind contur, apoi viaţă…Însăşi hârtia devine vie şi cooperează cu artistul şi acuarela. Este o metamorfoză la vedere…”
Când pictează, Constanţa Abălaşei-Donosă se află între Pământ şi Cer,  într-un Univers misterios. Anticii i-au spus Valhalla.

divisore20argento..divisore20argento

Denumirea albumului „Între Pământ şi Cer…Constanţa Abălaşei-Donosă”, sugerează ideea înălțării spirituale a artistei…spre o dimensiune superioară.
„De-aş fi pictor,
Aş prinde lumea într-un crin
În cupa lui de mărgărint,
În aurul caliciului,
În seminţele adâncurilor.

Mi-e drag Pământul,
Einstein de-aş fi,
L-aş prinde într-un gând,
Sămânţa gândului aş semăna
În carnea şi izvoarele pământului,
Capsula timpului ar fi,
Ce, timpul din goana-i
L-ar opri…”
(Floarea Cărbune-Ancestrale chemări)

10513245_711794172220848_3484415867505322849_n 906332_713510422049223_4856542201492825478_o 10364090_719780308088901_31204266594937642_n 10389690_708434342556831_3769953629791524231_n 10408858_708433922556873_6298860090252014309_n 10446196_708434139223518_1050328669116430662_o 10460499_719781118088820_72549264421017732_n 10462497_711793418887590_4030802234560194389_n 10478135_711793992220866_8567897678693237993_n 10481459_705082366225362_4516673347413842973_n

VIII-PLURIVALENŢĂ(CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ

Constanta Abalasei Donosa - IM
VIII-PLURIVALENŢĂ

– fişa scriitoarei-

         „Constanţa Abălaşei-Donosă, născută în luna februarie, Cal de lemn după zodiacal chinezesc, este artist plastic cu vocaţie înaltă, spirit scormonitor, dedat meditaţiei, fiinţă care are drept reper în viaţă creativitatea prin fuziunea artelor. Începând cu anul 1999, pe lângă numeroasele expoziţii personale de artă plastică, a publicat, în regie proprie, deşi încă înainte de studenţie debutase în „Convorbiri Literare” şi „Luceafărul”, mai multe cărţi de poezie: Sonate; Anotimpuri pentru prietenii mei; Epistole şi flori; La uşa iubirii; Poezii pastelate; Lirica gândului meu . Aceasta din urmă, Lirica gândului meu, este tipărită recent ( Editura InfoRapArt, 2014, Galaţi ), cu 75 de poeme în limbile Română şi Engleză, illustrate cu 16 desene / grafică în peniţă, executată de autoare. Înţelept elaborate, Autoportretul în peniţă, lasă loc candorii şi uimirii, iubirii faţă de natură şi faţă de semeni, prin linii uşor unduite şi frânte pe neaşteptate, într-o rigoare bine strunită.”
(Bucureşti, Iulie, 2014 Constantin Lupeanu).

Este membru în LSR- Filiala Bucureşti .

LITERATURĂ :
Debutează în anul 1970, la Revista literară „Convorbiri Literare” nr.6 pag.22, Iași , redactor Gh. Drăgan
Publică în revistele literare ale vremii:
– Revista „Luceafărul”, 1982;
– În diferite ziare din Brăila, în perioada 1995-2003;
– „Ex-Librisul Românesc” – Oradea, condus de Prof. dr. Constantin Mălinaș, între anii 2002- 2003;
– „Revista de Cultură Dunărea” – Brăila, 2003-2004;
– „Țara Fagilor” – Suceava în 2005.

CENACLURI:
„Mihu Dragomir”– Brăila, între anii 1980-1985, condus de poetul Gh. Lupașcu;
„Panait Istrati”– Brăila între anii1987-1998, condus de prof. Valentin Popa.
„Mihail Sebastian– Brăila, între anii 2002 – 2010, condus de Nicolae Grigore Mărășeanu;
Cenaclul Literar „Cetatea lui Bucur”– București, din anul 2011 până în prezent.

CĂRŢI PERSONALE:

– „Sonate”(poezii), Editura Evrika, Brăila, 1999;
– „Anotimpuri pentru prietenii mei” (poezie), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2002.
– „Amintiri, dragi amintiri” (proză memorialistică), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2002;
– „Ctitorii Ștefaniene” (album de grafică), Editura Arhiepiscopiei Dunărea de Jos- Galați, 2004;
– „Amintiri care nu mor” (proză scurtă), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2005
– „Epistole și flori” ( poezie), Editura „Centrul de Creație”- Brăila, 2007;
– „La ușa iubirii” ( poezie), Editura Agnos, Sibiu, 2009;
– „Poezii pastelate” ( poezie), Editura Singur, Târgoviște, 2011;
– „Avem nevoie de Eminescu” , Editura Nico, Tg. Mureș, 2013;
– „În umbra cuvintelor”, Editura Nico, Tg. Mureș, 2013.

ANTOLOGII ÎN CARE APARE:
– „Din Vadul Chiralinei”(proză şi poezie), coordonatori, prof. Constantin Gherghinoiu și prof. Ioan Munteanu, Editura Exlibris, Brăila, 2005; (Pentru acest volum antologic, artista a făcut portretele în peniţă, a peste 125 autori)
– „Poezie la Dunărea de Jos”, Editura Exlibris, Brăila, 2007(Autori sunt cu membrii Cenaclului literar – „Mihail Sebastian” din Brăila, condus de poetul Nicolae Grigore-Mărășanu;
– „Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental”( coordonator, poetul şi editorul Ion Machidon), Editura „Amurg-Sentimental”, Bucuresti, 2011;
– „HAI-HUI”, editată de poetul Ștefan Doru Dăncuș, Editura Singur-Târgoviște, 2012.

Cu admiraţie,

Floarea Cărbune

Image5coperta-1-eminescu-abalasei

(FLOAREA CĂRBUNE)

CONSTANŢA ABĂLAŞEI-DONOSĂ-PORTRET DE ARTIST

Constanta Abalasei Donosa - IM

III-PORTRET DE ARTIST
(fişa artistei)

      Personalitate puternică şi cu har, artista şi-a urmat chemarea în viaţă, marcând lumea artistică şi pe cea culturală, prin inedite tablouri în peniţă şi acuarelă, prin cărţile publicate şi numeroasele articole apărute în revistele culturale şi de specialitate. Cu alte cuvinte, şi-a pus viaţa în slujba spiritului românesc, făcându-l cunoscut şi dincolo de hotarele ţării.
Mă simt neputincioasă în a „făuri” portretul artistei, dar îmi voi da silinţa măcar să-l creionez din câteva tuşe: curiozitate, sensibilitate, simţ acut pentru detalii, lirism, poezie, introspecţie, credinţă, demnitate, Ştiu, e prea puţin, dar îi va rămâne cititorului-privitor, plăcerea de a-l completa după simţirea şi imaginaţia sa.
Ceea ce se spunea despre Sabin Bălaşa, se aplică şi la Constanţa Abălaşei-Donosă. Adică, pe artistă nu trebuie s-o explici ca s-o simţi, ci abia după ce o simţi…începi să-i înţelegi lumea pe care a simţit-o şi în care a creat.

CONSTANȚA ABĂLAȘEI-DONOSĂ – s-a născut în orașul Brăila, la 4 februarie;
STUDII:

Liceul de Cultură Generală nr.5 Brăila , în paralel cu Școala Populară de Artă, 3 ani – clasa de „pictură” condusă de prof. VESPASIAN LUNGU ) .
– Institutul de Arhitectură ION MINCU – Bucureşti (între anii 1977-1980, cursuri de arhitectură și proiectare şi specializare în proiectare-cercetare, anul 1981 ).
Este membru în Asociaţia Artiştilor Plastici din oraşul Tg.-Mureş., până la 1 iunie 2014
Este membră începând cu ianuarie 2009 în Asociaţia „ Les artist-pentre de Macon” – Franţa , condus de artistul plastic -Victor Boucher.
EXPOZIŢII:
Cu prilejul expoziţiilor la care a participat, artista a adus în faţa publicului lucrări cu tematici diverse: desene în peniţă, flori, peisaje, portrete şi grafică mixtă(pictură suprarealistă). De-a lungul vieţii, ea are în palmares, zeci de expoziţii personale şi de grup. Până la data alcătuirii prezentului album, artista şi-a expus lucrările în numeroase expoziţii din ţară şi de peste hotare:

EXPOZIŢII PERSONALE:
În total au fost peste 50 de expoziţii în ROMÂNIA şi 7 în STRĂINĂTATE
ROMÂNIA- 39:

Braila- 15 (1973-2009);

Botosani- 5 (2003-2007 );
Galati- 1 ( 2004 );

Suceava- 14 (2004-2009);

Siret- 5

Rădăuţi- 1

Putna-1

Sucevita-1

Dragomirna- 1

Suceava- 5
Tg.-Mures- 2 (2010, 2011)
Muzeul Literaturii Române – Iași / 8 nov. 2012
Muzeul Brăilei , 31 mai- 6 iulie 2013.
Biblioteca Jud. Panait Istrati Brăila / 10 feb.2014(Expoziţie aniversară):

FRANȚA 2; (Macon, Manziat în 2001, 2002 )
CANADA 1 ( 2003 , Alma –Quebec )
REPUBLICA MOLDOVA 4 expoziții personale:
– 2011, la Biblioteca B.P. Hașdeu / Chișinău ,,Chișinăul vechi în grafica mea,,
– donație
– 2012, la Biblioteca de Arte Tudor Arghezi / Chișinău ,, Dor de Eminescu ,,
– donație
– 2013, la Târgul Internațional de Carte didactică și științifică. Prezentă cu cărțile :
,,Avem nevoie de Eminescu,, și ,,În umbra cuvântului,, și o expoziție de grafică: ,, Eminescu și scriitorii români ,,
– donație la Biblioteca Andrei Lupan;
– donație la Academia Militară Alexandru cel Bun-Chișinău, expoz. ,,Ctitorii Ștefaniene,,
– 2014, la Biblioteca de Arte Tudor Arghezi –Chișinău / ,, Domnul Eminescu ,, 15 Ianuarie .
– JAPONIA – Asakusa 2013 ( Oct.- Nov. )

FONDATOR cu donația lucrărilor personale de artă a FUNDAȚIEI,, Sfântul Ierarh Petru Movilă,, cu sediul la Mănăstirea Sucevița, Str. Calea Movileștilor nr.169, Jud. Suceava.

EXPOZIȚI DE GRUP :
– ROMÂNIA – 140 ( 1972-2008 )
– FRANŢA – 3 ( 1999 – 2003 )
– TURCIA – 1 ( Concurs internaţional  „Ex Libris” – Ankara, 2003 )

– ITALIA – 1 ( Peisaj european –grafică, acuarelă, ulei , fotografie ;
-VENEŢIA – iulie – 2012 .)
JAPONIA – 2 (Concurs internaţional “Art & Life”-Tokyo

(Floarea Cărbune)

 

Image+z

Peisaj cu bărci